تبلیغات
تبلیغات تبلیغات

تکذیب ادعای تغییر ۱۵ استاندار

به گزارش خبرآنلاین، در این یادداشت رسانه ای آمده است: همچنان که بارها تشریح شده، انتصاب مدیران سیاست داخلی کشور از جمله استانداران و فرمانداران، برابر روندها و استاندارد های فنی و اداری قانونمند دنبال می شود و اقدامات دفعی و خارج از چارچوب ها و ضوابط در این روند، جایگاهی ندارد.

مرکز اطلاع رسانی وزارت کشور در خاتمه ضمن تأکید بر ضرورت توجه کافی مخاطبان ارجمند و اصحاب رسانه به اعتبار منابع اخبار منتشره در فضای مجازی خاطر نشان کرد: چنانچه حسب اقتضاء و به منظور تضمین حرکت پرشتاب مناطق مختلف کشور در مسیر توسعه متوازن و تحقق سایر سیاست های دولت خدمتگزار، نیازی به تغییر در برخی مدیریت ها باشد، این موارد برابر روال های طبیعی موجود، دنبال می شود.

۲۷۲۱۲