تبلیغات
تبلیغات تبلیغات

بازیگر مشهور سینما و تلویزیون: جند سال دیپلم ردی بودم! ...

وی در بخشی از مصاحبه خود گفت:
پزشک
و مهندس شدن خیلی از من دور بود. فکر می‌کردم به درد مشاغل کوچک معمولی هم
نمی‌خورم. گاهی اصلا فکر می‌کردم به درد زندگی نمی‌خورم، چون احساس
می‌کردم در هر کاری باید زرنگ باشی تا کارت پیش برود، اما من در زندگی
بیشتر مات و مبهوت و متعجب بودم تا این که بتوانم راهی را بگشایم که به
جایی برسم. هیچ آینده‌ای برای خودم متصور نبودم، از مدرسه بیزار بودم و عشق
و علاقه‌ام بیشتر به چیزهایی بود که در کتاب‌های درسی نبود. اصلا از جامعه
می‌ترسیدم. این گونه بود که به زحمت با چند سال ردی دیپلم گرفتم و چون
زبانم خوب بود و به دلیل این که کارهایی دور از مدرسه را پیش خودم یاد
گرفته بودم، در دانشگاه قبول شدم و بتدریج بعد از آشنایی با دوستان از
بیراهه وارد راه شدم و کمی احساس کردم روبه‌راه شدم.

۴۵۳۰۲

inves بدون نظر ۱ شهریور ۱۳۹۶