تبلیغات
تبلیغات تبلیغات

درخواست ۱۶۷ نماینده از رییس‌جمهور برای اعلام اموال وزرا ...

به گزارش خبرآنلاين، در متن اين نامه آمده است: نظر به نقش شفافيت وضعيت مالي مسئولان دولتي در ايجاد و تقويت اعتماد عمومي و پيشگيري از سوء استفاده احتمالي از امكانات عمومي و موقعيت‎هاي حاكميتي به حسب تكاليف مختلف قانوني،‌ از جمله اصول ۱۴۱ و ۱۴۲ قانون اساسي و قانون رسيدگي به دارايي مقامات، مسئولان و كارگزاران نظام جمهوري اسلامي و نيز فرامين موكد رهبر انقلاب كه شفاف سازي را شرط فساد ستيزي دانسته اند؛ از شما درخواست مي شود به وزراي معرفي شده به مجلس شوراي اسلامي تكليف فرماييد، اطلاعات دقيقي از وضعيت مالي خود، همسر و فرزندانشان به ويژه فعاليت هايي كه در زمينه تعارض منافع بين فعاليت در بخش خصوصي و موقعيت و اختيارات حاكميتي فراهم مي كند را طبق جدول زير به صورت محرمانه در اختيار نمايندگان مجلس قرار دهند.

ذيل اين درخواست، مواردي همچون لزوم ارائه صورت مالي، مواردي همچون صورت دارايي خود، همسر و فرزندان،‌ عضويت در هيئت مديره شركت هاي مختلف خصوصي و دولتي، عضويت تشكل هاي صنفي و قراردادهاي مشاوره نيز ذكر شده است.

در پايان بيانيه نمايندگان آمده بود: ارائه اطلاعات فوق هم به ارزيابي درست وزراي پيشنهادي و هم به رفع شائبه هاي احتمالي در مرحله كسب اعتماد كمك مي كند و هم انشاءالله در صورت كسب راي اعتماد در انجام وظايف نظارتي نمايندگان در دوره فعاليت وزرا مفيد خواهد بود.

۲۷۲۱۲