تبلیغات
تبلیغات تبلیغات

روزنامه آرمان: ممکن است برخی نمایندگان موافق دولت در مجلس،برای کمک به دولت به بع ...

در شرايط فعلي رئيس جمهور به جهت
همسو بودن پارلمان و رأي ۲۴ميليوني راهي به مراتب راحت‌تر براي پيشنهاد
وزرا نسبت به سال ۹۲ دارد و به همان دليل، سطح انتظارات جامعه نسبت به سال
۹۲ بالاتر رفته و مردم انتظار دارند كه كابينه‌اي چابك، فعال، متخصص و مجرب
در راس قوه مجريه قراربگيرد.


همان‌گونه كه رئيس‌جمهور درباره معرفي وزراي
پيشنهادي به مجلس حق دارد، مجلس نيز درباره راي اعتماد به كابينه، محق است.
نمايندگان مجلس با توجه به شرايط و دانسته‌هاي خود، كابينه پيشنهادي را
تحليل مي‌كنند و احتمال دارد بسياري از موافقان رئيس‌ جمهور براي كمك به او
به چند وزير رأي اعتماد ندهند و اين عدم راي اعتماد به دليل مسائل جناحي
نخواهد بود.

۴۵۳۰۲