تبلیغات
تبلیغات تبلیغات

بخش خصوصی از وزیر پیشنهادی اقتصاد چه می‌خواهند؟ ...

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، غلامحسین شافعی، رییس اتاق ایران در نشست فعالان اقتصادی با وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی گفت:آن چه در اولویت بخش خصوصی قرار دارد تهیه برنامه اقتصادی جامع است. برنامه های ارایه شده از سوی وزیر پیشنهادی اقتصاد، مایه امید فراوان است و با شناختی که از وی وجود دارد، فاصله گفتار و کردار وی در عمل و صحنه اجرا زیاد نخواهد بود.»

او بیان کرد:« خواستار ما از وزیر پیشنهادی بهبود فضای کسب و کار و مقررات زدایی،زوم تحول نظام بانکی، نظارت بر سیستم بانکی و یکسان سازی نرخ ارز است. در موضوع مقررات زدایی گمرک از سازمان هایی بود که مقررات زدایی را خوب انجام داد. امیدواریم در وزارت اقتصاد هم این موضوع دنبال شود که در نهایت این بهبود به سرمایه گذاری داخلی و خارجی منجر شود.»

شافعی افزود:مشکل دیگر تحول در نظام برنامه و بودجه و رهایی از اقتصاد نفتی است. همچنین موضوع دیگر اجرای اصل ۴۴ است. مطمعن هستیم در دوران جدید تغییرات بنیادی در این زمینه رخ خواهد داد.»

او ادامه داد:«فساد نیازمند پادزهر قوی است. باید فساد سیستمی را از بین برد. مطمئن هستیم و با شناختی که از کرباسیان داریم شورای گفت و گوی بخش خصوصی و دولتی دستخوش تغییر خواهد شد و از نظرات بخش خصوصی سالم استفاده خواهد شد.»

شافعی اظهار کرد:« امیدواریم در  اتصال اقتصاد ایران به اتصال جهانی نیز گام های شایسته ای برداشته شود.»

 

۳۹۲۲۴

inves بدون نظر ۲۱ مرداد ۱۳۹۶