تبلیغات
تبلیغات تبلیغات

مجلس می‌تواند به ربیعی اعتماد کند

غلامعلی جعفرزاده در گفتگو با خبرگزاری خبرآنلاین، خصوصیات و ویژگی های رفتاری وزیر فعلی کار، تعاون و رفاه اجتماعی را به عنوان امتیازات وی در جلب رای اعتماد مجلس برشمرد.

وی گفت: آقای ربیعی به لحاظ ویژگی های شخصیتی و برخی خصوصیات همچون ایجاد حس همانندی در جامعه کارگری، می تواند از مجلس رای اعتماد بگیرد.

نماینده مردم رشت در مجلس دهم ادامه داد: ایشان از جامعه کارگری به وزارت رسیده و این یک امتیاز است.

جعفرزاده در عین حال به برخی کاستی های موجود در این وزارتخانه نیز پرداخت و گفت: من منکر برخی نقایص ایشان نظیر ضعف در برطرف کردن مشکلات روابط کارگری و کارفرمایی نیستم. همچنین ایشان در موضوع معیشت کارگران در خصوص هدفمندی یارانه ها موفق عمل نکرده است.

این عضو کمیسیون برنامه و بودجه ادامه داد: اگر چه قبول داریم آن چه برجای مانده و به دولت یازدهم و در نتیجه به وزارتخانه تحت امر آقای ربیعی رسیده، میراث گذشتگان بوده ولی ایشان هنوز موفق به ساماندهی کامل شرایط و وضعیت موجود نشده اند.

نماینده مردم رشت در مجلس در عین حال، ثبات مدیریتی در مجموعه ای بزرگ با زیرمجموعه های پیچیده و حیاتی را از نقاط قوت کارنامه ربیعی برشمرد.

وی گفت: در شرایط اقتصادی حال حاضر کشورمان، مدیریت باثبات در مجموعه ای خدماتی ، امتیازی بزرگ محسوب می شود و می تواند در قالب نقاط قوت مدیر، لحاظ شود.

جعفرزاده افزود: نُرم رضایتمندی در سازمان های خدمات دهنده با دیگر سازمان ها متفاوت است. نُرم جهانی در سازمانهای خدماتی ۴۵ است؛ یعنی اگر ۴۵ درصد رضایت داشته باشند، بدین معناست که آن سازمان خوب عمل کرده است. در این شرایط می توان گفت عملکرد ربیعی را مثبت ارزیابی کرد.

ارزیابی جعفرزاده حاکی از آن است که ربیعی بار دیگر موفق به جلب اعتماد مجلس خواهد شد.

۳۹۲۲۵

inves بدون نظر ۲۰ مرداد ۱۳۹۶