تبلیغات
تبلیغات تبلیغات

حسین انتظامی: دسترسی آزاد به اطلاعات مبنای مبارزه با فساد است ...

حسین انتظامی پنجشنبه شب در جشن خانه مطبوعات مشهد به مناسبت روز خبرنگار افزود: دولت و حکومت باید زمینه ای در کشور ایجاد کنند که روزنامه نگاران بتوانند به کارکرد نظارتی خود بپردازند.

او ادامه داد: سامانه دسترسی به اطلاعات، حدود ۵۰ روز پیش توسط وزاری فرهنگ و ارشاد اسلامی و ارتباطات و فناوری اطلاعات افتتاح شد و طبق برآورد انجام شده ۴۰۰ دستگاه مشمول قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات هستند.

او با بیان اینکه تاکنون ۴۰ دستگاه به سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات پیوسته اند، گفت: تمام دستگاه های حکومتی و موسساتی از قبیل بانک ها که خدمات عمومی ارائه می دهند مشمول این قانون هستند.

انتظامی افزود: رسانه ها در این زمینه باید به صورت فعال وارد شوند و شرایط به گونه ای فراهم گردد که دستگاه های مختلف نیز برای پیوستن به این سامانه تشویق شوند.

او اظهار کرد: رسانه ها نباید در اجرای وظایف خود قوانین و مقررات دست و پا گیر داشته باشند و بر همین اساس نظارت بر رسانه ها باید به سازمان های صنفی خودشان سپرده شود.

او گفت: بررسی قانون سازمان نظام رسانه ای در کمیسیون فرهنگی دولت هفته آینده به پایان می رسد و برای بررسی و تصویب به هیات وزیران ارسال می گردد.

معاون وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی افزود: براساس این قانون تمام تخلفات حرفه ای روزنامه نگاران توسط سازمان نظام رسانه ای رسیدگی می شود.

وی به تشکیل شورای مرکزی خانه های مطبوعات کشور در تهران اشاره کرد و گفت: انتخابات خانه های مطبوعات، اولین انتخابات الکترونیکی در کشور بود که به صورت شفاف با مشارکت ۹۱ درصدی برگزار شد.

وی اظهار کرد: با انتخابات الکترونیکی، امکان شرکت در انتخابات برای افرادی که در خارج از استانها حضور داشتند نیز فراهم شد.
انتظامی افزود: امیدوارم با اجرایی شدن قانون سازمان نظام رسانه ای بخش قابل توجهی از اهدافی که به دنبال آن هستیم، محقق شود.

۵۸۲۴۱

inves بدون نظر ۲۰ مرداد ۱۳۹۶