تبلیغات
تبلیغات تبلیغات

آیت‌الله مصباح: شاید برخی مسئولان آرزو داشته باشند، ایران مانند یکی از ایالت‌های ...

رئيس مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره)
در ديدار با جمعي از روحانيون سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با بیان این مسئله که
وقتي رهبري حكيم انقلاب بر مسأله اي تأكيد مي كنند، نشانه اهميت آن است؛ اظهار
داشت: يكي از مسائلي كه ايشان درمیان نخبگان حوزه و دانشگاه بر آن تأكيد كرده اند،
مسأله انقلابي بودن و حفظ صبغه انقلابي نهادهاست، که بعضی در اين زمينه اظهار
نظرهايي کردند، و برخي برداشت هاي اشتباه هم شد كه رهبري معظم به اشتباه‌بودن چنين
برداشت هايي تصريح كردند.

آيت الله مصباح با اشاره به اين كه «اسلام» و «خداوند» كلماتي هستند كه بيشترين
كاربرد را در سخنان امام (ره) داشته اند، ادامه داد: وقتي امام (ره) مي‌خواست مردم
را به حركت در آورده، عليه طاغوت بشوراند، مي‌گفت: اسلام در خطر است! این در حالي
بود كه در خطر بودن اسلام براي ماركسيست‌های مبارز، يك آرزو بود. امام فهميد انرژي‌هاي
نهفته در جامعه با عامل دين تحريك مي شود، و البته همين عامل است كه ارزش زندان
رفتن، شكنجه شدن و جان دادن در راه آن وجود دارد.


وي به اهمیت شناخت معیار اشاره کرد و افزود: بايد بدانيم معيار قضاوت درباره
پیشرفت به سوی اهداف انقلاب و خطرهایی که آن را تهدید می‌کند چيست تا بفهميم پديده
هايي كه اتفاق مي افتد براي انقلاب مفيد است يا خير؛ تا چه اندازه بايد حركتي كه
گروهي دنبال مي كنند را تأييد كنيم؛ و چگونه حركت هايي كه ناآگاهانه، و يا خداي
نكرده عامدانه، بر عليه انقلاب انجام می‌شود را بشناسيم؟ به عنوان نمونه، در كشور
هنوز هستند افرادي با تفكراتی شبیه جبهه ملي، قائل به ناسيوناليسم و ايراني‌گري‌اند.
تا چه حد نظرات و تفكرات اين افراد در راستاي انقلاب است؟ آيا آب و خاك و نياكان
بود كه سبب اهميت‌یافتن و پیدایش انقلاب شد، يا چيز ديگري موجب شد شهدا حاضر شوند
جانشان را براي آن فدا كنند؟


آيت الله مصباح با اشاره به نعمت عظيم رهبري افزود: يك نمونه از نقاط برجسته و
روشن انقلاب آن است كه در تاريخ ۲۵۰۰ ساله ايران، هیچ‌گاه كسي در رأس حكومت قرار
نگرفته بود كه حاضر باشد تمام عمر و دارایی و فرزندانش را فداي ارزش هاي متعالي
كند و به چيري جز آن توجهي نداشته باشد؛ هرچند اگر بخواهم در این زمینه بیش از این
سخني بگويم، ممکن است متهم به افراط در توصيف و مبالغه گويي شوم، و لذا از آن مي
گذرم.


وي با اشاره به اين كه با وجود نعمت هاي فراوانی كه در سايه انقلاب شامل حال ما
شده، كمبودها نیز فراوان، و متأسفانه رو به افزايش است، ادامه داد: نبايد
بركمبودها چشم ببنديم، و حداقل بايد وظيفه خود را در زمينه‌ي كمبودهايي كه به ما
مربوط مي‌شود را بدانيم و اقدام كنيم؛ و از آنجا كه يك نفر يا یک گروه نمي‌تواند
همه چيز را اصلاح كند، بايد برنامه‌اي جامع در اين زمينه تدوين شود، تا بر اساس
طرحي حساب‌شده، نيروهايي تربيت شوند تا به مرور اين اصلاح را به انجام برساند.


رئيس مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره) با بيان اين كه هر جا اصلاح‌گري
مناسبي صورت گرفته، از جايي محدود شروع شده و به تدریج تكثير شده است، ادامه داد:
امام (ره)، اصلاح را از شاگردان خودش شروع كرد؛ چون مي دانست كه تنها و بدون رسانه
نمي تواند حرفش را به ۱۵ ميليون مردم ايران در آن زمان برساند؛ لذا از نخبگاني
استفاده كرد كه نقش امام (ره) را در سطح نازل تري ايفا كنند، و البته امام (ره) هم
اين درس را از ائمه (ع) فراگرفته بود.


آيت الله مصباح با بيان روش تربیتی ممتاز اسلام و توجه به تأمین نیازهای مادی بشر
در کنار نیازهای اصیل الهی، ادامه داد: از آنجا که انسان گرسنه یا مريضي كه پول
دارو ندارد، آمادگی ذهنی براي شناخت معارف دين پیدا نمی‌کند، بايد ضروريات وي
تأمين شود؛ و روش تعليم و تربيت در اسلام چنان اين ابعاد را در هم تنيده و با هم
در نظر گرفته است كه گويا انفكاك ناپذيرند؛ لذا وقتي مي خواهد بگويد خدا را پرستش
كنيد، مي‌فرمايد: خدايي را پرستش كنيد كه به شما روزي داد و از خوف و ناامني نجات
داد؛ يعني حتي ماديات را انگيزه‌ای براي پرستش خدا قرار مي‌دهد؛ یا وقتي واجبات
شرعي را بيان مي كند، بلافاصله بعد از نماز، زكات را ذكر مي كند؛ یا هنگامی که
آسيب هاي اجتماعي را مي شمارد، از عدم اكرام يتيم و عدم اطعام مسكين و حب بيش از
حد مال مي‌گويد و براي آن‌ها عذاب قائل مي‌شود.


اين مفسر قرآن كريم با اشاره به آياتي از قرآن كريم، گفت: متأسفانه ما برای درمان
دردها و رسیدن به اهدافمان به سراغ قرآن نمي‌رويم، بلكه سراغ غرب مي‌رويم و آنها را
الگو قرارداده، تلاش می‌کنیم ببينيم آن‌ها چه برايمان آورده اند. بعضی آمريكا را
به عنوان پيشرفته ترين كشور در زمينه اقتصاد الگو قرار مي دهند، و وقتی گفته می‌شود
تنها درصد کمی از مردم آمريكا سرمايه دار شده اند و ديگران روز به روز فقيرتر مي
شوند، آن را توجيه كرده و مي گويند: چنين چيزهايي لازمه پيشرفت است و بايد پذيرفت!
یا اگر چنين نمي كردند، نمي توانستند به اين ترتيب كرات آسماني را تسخير كنند!
گویا اين عده پيشرفت را فقط در ساخت قمر مصنوعي مي دانند كه سرمايه آن هم بايد از
جيب مردم دزديده شود، و راهي جز اين براي پيشرفت وجود ندارد!


آيت الله مصباح يزدي افزود: شايد در بين مسئولان كساني باشند كه آرزو داشته باشند،
كشورشان مانند يكي از ايالت هاي امريكا شود، يا حداقل مانند اسرائيل مورد حمايت
آمريكا قرار بگيرد؛ چرا كه سمبل پيشرفت را آمريكا مي دانند،‌ و به آن تقرب می‌جویند.
از نظر آن‌ها اسلام همان نماز و روزه است، و مسئولان نيز نبايد دغدغه آخرت مردم را
داشته باشند؛ بلكه تنها بايد به فكر توسعه باشند، آن هم به سبك و روشي كه آمريكا
مي‌گويد.


وي با اشاره به فاصله‌گرفتن مسئولان از اندیشه‌ها و انگیزه‌های رزمندگان دفاع
مقدس، این سؤال را مطرح کرد: آيا افكار دست انداركاران و مسئولان، همانند تفكر
جوانانی است كه در اوايل انقلاب در جبهه‌ها پرپر شدند؛ همان‌هايي كه حاضر بودند
جانشان را فداي يك لحظه عمر امام كنند؟ آيا موضع گيري مسئولان نسبت به رهبري
جامعه، مانند موضع آن‌ها نسبت به رهبري است؟! اگر مسئولی در نظام اسلامي از راه
هاي مختلف، ميليون‌ها تومان حقوق دريافت کرده، آن را نشانه پيشرفت و مایه افتخار
بداند، و در كنار او، مرد یا زني به خاطر نداشتن پول دارو جان دهد، این با انقلاب
اسلامي سازگاري ندارد، و همين‌ها موجب فاصله‌گرفتن مردم از انقلاب و عدم همراهی
ایشان با مسئولان می‌شود، تا عطاي انقلاب را به لقايش ببخشند.

۲۹۲۱۹