تبلیغات
تبلیغات تبلیغات

روزنامه ابتکار:حضور کرباسیان در لیست وزرای پیشنهادی،برای راضی کردن اصلاح طلبان ا ...

 از این
رو است که شاکله کابینه دوازدهم هم مانند دولت یازدهم را عمدتا گزینه
هایی

مرضی
الطرفین و مورد وثوق شیوخ و طوایف سیاسی کشور که در عین حال کمتر نشان و
شناسنامه دار و جناحی باشند، تشکیل داده است. روحانی با این چینش خاص
دولتمردان خود در پی این است که هم شائبه سهم دهی به جریانات سیاسی و
قابلیت شمارش سهام هریک از گروه ها را کمرنگ کند، هم جانب میانه‌روی
وملاحظات نوشته و نانوشته را نگهدارد و هم به ناچار همه گروه های سیاسی
متبوع خود را راضی نگه دارد و میانداری کند.

فی المثل اگرچه همچنان طیفی از
اصلاح طلبان از معرفی مجدد عبدالرضا رحمانی فضلی به عنوان وزیر پیشنهادی
کشور گله مند و ناراضی به نظر می رسند اما انگار که با جایگزینی دقیقه نودی
مسعود کرباسیان به عنوان یک تکنوکراتِ اصلاح طلب به جای نهاوندیان اصولگرا
در وزارت اقتصاد توانسته میانداری کند و احتمالا بتواند اعتراضات در مجلس
را مدیریت و گله مندی‌های بزرگان جناح در مورد رحمانی فضلی را کاهش دهد.

 

۴۵۳۰۲