تبلیغات
تبلیغات تبلیغات

نگرانی فرار از سربازی و دور زدن قانون در مجلس/ دروغ عضو جبهه پایداری به پزشکیان ...

به گزارش خبرآنلاين، لایحه
اصلاح ماده (۳۵) قانون خدمت وظیفه عمومی در دستور كار امروز نمايندگان مجلس بود. در ماده مذکور آمده است: «مشمولين ديپلم كه حداكثر يك سال پس از فراغت از
تحصيل در يكي از دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي داخل يا خارج از كشور كه مورد
تأييد وزارتخانه‌هاي علوم و بهداشت مي‌باشند پذيرفته شوند تا زماني كه به تحصيل اشتغال دارند، مي‌توانند مشروط به اينكه داراي غيبت غير
موجه نباشند از معافيت تحصيلي استفاده نمايند. اين معافيت براي هر مقطع فقط يك بار
داده مي‌شود.»

اما يك نكته موجب شد تا حاشيه بررسي اين ماده، پر رنگ‌تر از متن آن
شود.

زماني كه نمايندگان موافق
و مخالف نظر خود را در رابطه با اين اصلاحيه،‌ بيان مي‌كردند، نوبت به عليرضا سليمي
نماينده مردم محلات رسيد،‌ او خطاب به لاريجاني گفت: اداره قوانين به صراحت اعلام
كرد كه اين لايحه تبعيض نارواست.

لاريجاني پاسخ داد: من اين
را ديدم اما اخطار را وارد نمي‌دانم، چون به عنوان قانونگذار مي‌توانيم ميان ديپلم
و فوق ديپلم تفاوت قائل شويم و اين تبعيض نيست.

سليمي پس از صحبت
لاريجاني، ادامه داد: ماده ۳۵ در مورد مشمولين ديپلم است كه اين افراد مي‌خواهند
در دانشگاه هاي داخل يا خارج تحصيل كنند. ما گفته ايم كه اين افراد يك سال بعد از
ديپلم فرجه داشته باشند. اما در
مورد كساني كه ديپلم گرفته اند و قصد دارند در خارج از كشور تحصيل كنند، قانون
سكوت كرده است، اينگونه معلوم نيست كه بايد بر چه اساس عمل كنند.

او ادامه داد: نكته سوم
اين است كه ما نبايد قوانيني را تصويب كنيم كه موجب هرج و مرج شود. اگر در مورد
كساني كه ديپلم دارند و مي خواهند در خارج تحصيل كنند،‌ قانون سكوت داشته باشد دچار
مشكل مي شويم. در ماده ۳۵ يك بن بست قانوني براي كساني كه مي روند در خارج از كشور
تحصيل كنند ايجاد مي شود. كساني كه مي خواهند در خارج از كشور ادامه تحصيل دهند، بعد
از ديپلم به هر نحوي از سربازي فرار مي كنند و ما قانون شكني را ترويج مي كنيم!

اما نكته حاشيه‌اي اظهار
نظر سليمي زماني بود كه او در فاصله چند دقيقه‌اي ميان ابتدا و انتهاي صحبت‌هايش
زماني كه لاريجاني،‌ اداره مجلس را برعهده پزشكيان گذاشت، به دروغ به پزشكيان
گفت كه «آقاي لاريجاني هم اين اخطار را وارد دانستند، آقاي پزشكيان براساس ضميمه
اي كه اداره قوانين داده است، اين مغاير با قانون است و اگر اخطار را نمايندگان
وارد ندانستند در مورد اصل راي گيري شود.»

در واقع سليمي در فاصله
چند دقيقه اي، از غيبت لاريجاني سوء استفاده كرد و تلاش كرد با وارونه نشان دادن
داستان اخطارش، خواسته اش را آنگونه كه ميل خودش است به پزشكيان القاء كند!

البته پزشکيان به اين اخطار توجهي نگرفت و اداره جلسه را به سبک لاريجاني ادامه داد. 

۲۷۲۱۷