تبلیغات
تبلیغات تبلیغات

نماینده مدافع اصلاح مجازات اعدام قاچاقچیان: برخی فقط بلدند بگویند اعدام کنید!/۵۳ ...

به گزارش خبرآنلاين، طرح اصلاح
مجازات اعدام براي قاچاقچيان مواد مخدر، موضوعي است كه در دستور كار امروز مجلس
قرار گرفت.

هنگام بررسي اين طرح، حجت الاسلام حسن
نوروزي سخنگوي كميسيون قضايي و حقوقي در قامت نماينده مدافع اين طرح، گفت: آقاي مويدي به ما گفتند براي بررسي اين طرح وقت بدهيد، ما هم يك ماه به آنها وقت داديم اما يك برنامه هم اعلام نكردند! اينها
فقط بلدند بگويند ما اعدام مي‌كنيم! ما هم مي‌گوييم خب اعدام كنيد؛ اما چه كسي را اعدام
مي كنيد؟ سردار مويدي بگويند که تا کنون چند قاچاقچي بين المللي را اعدام كردند؟ آيا اعدام كردن حمال
ها و بي گناه ها درست است؟ ۵ هزار و ۳۰۰ نفر در راببطه با اين جرم در زندان هستند. به
چه دليل تو مي‎خواهي اينها را اعدام كني؟ تو اسم سه قاچاق چي بين المللي را براي اعدام
بياور! آمار قاچاق در سال ۹۱ نزديك به ۵۰۰ تن بود و در سال ۹۳ ، ۵۵۵ تن و در سال ۹۴ خود
آقاي مويدي گفته است كه  ۶۱۸ تن بود.
عزيزان يك زماني مواد جز دارو بود و كسي استفاده غير از آن نمي‌كرد. اما الان افراد زيادي اعدام شده‎اند و
۵ هزار و ۳۰۰ نفر در انتظار اعدام هستند!

نوروزي معتقد است: «اينكه اعدام چقدر تاثير داشته را ما بررسي كرديم. ۹۵ درصد از فرزندان معدومين، به
مواد برگشته‎اند و ۹۵ درصد از كساني كه عفو شدند، ديگر به مواد مخدر برنگشتند.»

«ما كي گفتيم اعدام
برداشته شود؟»، اين سئوالي بود كه نوروزي پس از مطرح كردنش، ادامه داد: براساس چه
قانون شرعي شما اعدام مي كنيد؟ يك آيه قرآن براي اين کار داريم؟ براي من بگوييد آن يك آيه
براساس محاربه است يا فساد؟ ما گفتيم اعدام براي كسي است كه سلاح گرم يا سرد داشته
باشد. ما در اين طرح گفته‎ايم که اعدام براي كسي است كه سردسته باشد يا از اطفال و مجانين استفاده
كرده باشد، بيش از ۵۰ كيلو ترياك و بيش از ۲ كيلو مواد صنعتي توليد و توزيع كند.

او با اشاره به حمايت قضات
دادگاه از اين طرح، تأكيد كرد: آقايان عزيز تاكنون نديدم كه يك قاضي دادگاه
انقلاب به من مراجعه كند و بگويد شما كار خوبي نكرديد! قاضي‌اي كه ۱۸ سال در دادگاه
كار كرده است به من براي اين طرح گفت «احسنت!»

سخنگوي كميسيون قضايي مجلس در حمايت از طرح كاهش مجازات اعدام قاچاقچيان گفت: ما نگفتيم مجازات اعدام حذف شود ما گفتيم
اعدام را به كسي بدهيد كه مستحقش است. ما روي اين طرح ۱۰ ماه كار كرده‌ايم. هزينه
مبارزه با مواد مخدر در سال ۱۳۹۶ نزديك به ۳۰۶ ميليارد،‌ هزينه درمان كاهش آسيب ۲۸۰
ميليارد و ‌هزينه پيشگيري در حال حاضر ۹۸ ميليارد شده است. با وجود اين همه بودجه، جمعيت معتادها از يك
درصد به ۵ درصد رسيده  و ما ۵ ميليون معتاد داريم! خوشبينانه که بنگريم، يك ميليون نفر هم تفنني مصرف مي‌كنند که مي‌شود ۶ ميليون معتاد كه ۶۰ تن مواد مخدر مصرف مي‎کنند. اين مواد از كجا مي
آيد؟

۲۷۲۱۷