تبلیغات
تبلیغات تبلیغات

ابراهیم یزدی حالش مساعد نیست

این خبر را محمد توسلی از همفکران او در اطلاعیه ای منتشر کرد. ابراهیم یزدی وزیر خارجه دولت موقت در آغاز جمهوری اسلامی و از پرسابقه ترین سیاست مداران ایران برای مداوا در ازمیر ترکیه به سر می برد.

۲۷۲۱۶