تبلیغات
تبلیغات تبلیغات

نقدینگی ۲۴ درصد رشد کرد

تازه‌ترین آماری که بانک مرکزی از وضعیت دارایی و بدهی سیستم بانکی منتشر کرده، نشان می‌دهد که رقم نقدینگی در اردیبهشت ماه با رشد ۲.۸ درصدی نسبت به اسفند سال گذشته مواجه بوده و از ۱۲۵۳ هزار میلیارد تومان به ۱۲۸۹ هزار میلیارد رسیده در عین حال که این رقم در اردیبهشت ماه سال گذشته حدود ۱۰۳۸ هزار میلیارد تومان گزارش شده بود.

در مجموع رقم نقدینگی از ۸۰۰ هزار میلیارد تومان اردیبهشت سال ۱۳۹۴ با رشد حدود ۴۹۰ هزار میلیارد تومانی تا اردیبهشت ماه امسال همراه بوده است.

اما جزئیات تغییرات نقدینگی نشان می‌دهد که شبه پول که عمده آن را سپرده بانکی تشکیل می‌دهد، با رشد حدود ۲۳.۷ درصدی نسبت به اردیبهشت سال گذشته همراه بوده و بیش از ۱۱۲۷ هزار میلیارد تومان از رقم نقدینگی را تشکیل داده است.

همچنین پول به عنوان بخش دیگر تشکیل‌دهنده نقدینگی تا حدود ۱۶۱ هزار میلیارد تومان آن را شامل شده که با رشد ۲۶.۹ درصدی در قیاس با اردیبهشت ماه سال قبل همراه است.

 

۳۹۲۲۴

inves بدون نظر ۱۶ مرداد ۱۳۹۶