تبلیغات
تبلیغات تبلیغات

روزنامه جمهوری اسلامی:وزیرخارجه با معاون خود در باره سلفی با موگرینی برخورد کند ...

 از آنجا که معاون کنسولی و امور
مجلس وزارت امورخارجه کشورمان همراه خانم موگرینی بود و خود او اقدام به
عکس گرفتن از این خانم و نمایندگان مجلس کرد، لازم است توسط وزیر امورخارجه
مورد بازخواست قرار گیرد.

۴۵۳۰۲