تبلیغات
تبلیغات تبلیغات

امضای تفاهم‌نامه میان معاونت قرآنی وزارت ارشاد با صندوق اعتباری هنر ...

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، تفاهم‌نامه بین صندوق اعتباری هنر و وزارت ارشاد که ۱۱ مردادماه به امضای محمدرضا حشمتی معاونت قرآن و عترت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و حسین سیدزاده مدیرعامل صندوق اعتباری هنر رسیده قرار است مبنایی برای فراهم آوردن مقدمات بیمه فعالان قرآنی در سال ۹۶ و ۹۷ از محل اختصاصی قانون بودجه سنواتی کل کشور قرار بگیرد.

براین اساس فعالان قرانی مذکور می‌توانند پس از بررسی صلاحیت از سوی معاونت قرآن و عترت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برای انجام مراحل ثبت‌نام بیمه خود به صندوق اعتباری هنر مراجعه کنند.

بنابر تفاهم‌نامه صورت گرفته، تهیه فهرست فعالان قرآنی مورد تایید، به تعداد معادل سهم دولت برای یک سال تمام (١٠درصد پایه حقوق مصوب شورای عالی کار به ازای هر نفر) و ارسال فهرست مشخصات فعالان مورد تایید، مطابق با استانداردها به صندوق اعتباری هنر و پیگیری واریز مبلغ ٣٣ میلیارد ریال به حساب صندوق اعتباری هنر بابت استمرار بیمه در سال دوم از معاونت توسعه مدیریت و تامین منابع از جمله تعهدات معاونت قرآن و عترت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است.

همچنین بررسی فهرست ارسالی از معاونت و احراز شرایط افراد بر اساس فرمت و نیازهای واحد فناوری و اطلاعات صندوق و صدور معرفی نامه‌های بیمه برای فعالان قرآنی معرفی شده و عضو صندوق و ارسال به معاونت حداکثر تا پایان مردادماه ٩٦ از جمله تعهدات صندوق اعتباری هنر در این تفاهم‌نامه است.

مدت این تفاهم‌نامه دو سال پس از تاریخ انقضا است و تمدید تفاهم‌نامه و تدام بیمه بیمه‌شدگان با توافق و تشریک مساعی طرفین برای تامین بیمه سنوات آتی امکان‌پذیر خواهد بود.

۵۸۲۴۳

inves بدون نظر ۱۶ مرداد ۱۳۹۶