تبلیغات
تبلیغات تبلیغات

ابهامات سخنگوی دولت احمدی‌نژاد درباره مخدوش بودن یا نبودن مراسم تحلیف روحانی ...

به گزارش خبرآنلاین، بعد از آنکه غلامحسین الهام عضو پیشین حقوقدان شورای نگهبان، با اشاره
به غیبت پنج تن از فقهای شورای نگهبان از مخدوش بودن مراسم تحلیف گفت و بعد از آن سام
سوادکوهی و نجات الله ابراهیمیان {اینجا} از اعضای حقوقدان شورای نگهبان نوشتند که در
مراسم تحلیف دیروز، ۸ تن از اعضای شورای نگهبان در صحن علنی
مجلس حاضر بوده اند و حضور اکثریت اعضای شورای نگهبان در مراسم تحلیف، به معنای
رسمیت و اعتبار قانونی این مراسم بوده است، حالا غلامحسین الهام به این اظهارات باردیگر واکنش نشان داده است. او در کانال تلگرامی خود نوشته است:

در پاسخ به برخى نظرات و پرسش‌ها نسبت به یادداشت «قانون قربانى
تشریفات» دو نکته را یادآور می‌شود:

یکم؛ مبناى بحث تفکیک حقوقدانان و فق‌ها نیست، بلکه اعضاى شورا به نحو
مطلق که منظور قانون اساسى است، مورد توجه قرار دارد.

دوم؛ برداشت قبلى شوراى نگهبان از اعضاى شورا تمامى اعضا بوده و همین
سبب معضلى شد که در سال ١٣٨٠ به مجمع ارجاع گردید.

مجمع در دو راه‌حلی که ارائه نمود؛

یکى آن بود که حداقل تا تفسیر اصل ١٢١ توسط شورای نگهبان، با حضور سه
چهارم اعضا (٩ نفر) تحلیف رسمى است،

دوم آنکه عده‌ای نظر به حضور پنج ششم یعنى ده نفر داشتند،

علی‌ایحال از آن تاریخ تفسیرى انجام نشد.

اگر نظر شورا و یا در حقیقت رویه شورا ملاک باشد همه اعضا باید حضور
داشته باشند و اگر مبنا بر نظر مجمع باشد سه چهارم باید حضور داشته باشند و در هر
حال بحثى از اکثریت نه در قانون اساسى وجود دارد و نه در نظرات قبلى شورا. حال که
غیبت ۴ تن از فقهای محترم رسماً تایید شده است!

به هر صورت این امر یک موضوع کاملاً حقوقى است و به هیچ وجه نباید
آمیخته به تحلیل‌های سیاسى شود.

۲۹۲۱۹