تبلیغات
تبلیغات تبلیغات

مجوز انتشار ۸۰ رسانه مکتوب و الکترونیک صادر شد ...

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، سید علاالدین ظهوریان، دبیر هیئت نظارت بر مطبوعات گفت: «در جلسه مورخ ۲۶ تیر ضمن طرح موضوعات نظارتی در حوزه رسانه‌های مکتوب و الکترونیک٬ شماری از تقاضاهای صدور مجوز نشریات مورد بررسی قرار گرفت که طی آن با صدور مجوز برای ۸۰ رسانه موافقت و با درخواست صدور مجوز هفت رسانه مخالفت شد.»

او افزود: «در این جلسه همچنین با تغییر وضعیت ۵۸ رسانه و تغییر صاحب امتیازی و تغییر مدیرمسئولی ۱۵ رسانه موافقت شد.»

 

۵۷۲۴۳

 

inves بدون نظر ۲۶ تیر ۱۳۹۶