تبلیغات
تبلیغات تبلیغات

دلیل عدم حضور وزیراقتصاد در دولت بعد؛ بمانم که چه؟ می‌روم دانشگاه درسم را می‌دهم ...

البته از ماه های گذشته تعدادی از وزرای دولت یازدهم از جمله وزرای بهداشت، درمان و آموزش و پزشکی، خارجه و اقتصادی و دارایی با توجه به شرایط موجود خواستار عدم حضور در دولت دوازدهم بودند که می توانید اظهارات آنها را در این باره (اینجا) بخوانید.

اما یکی از اظهارنظرهای جالب در این باره اظهارات علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی است که  درباره دلایل عدم حضورش در دولت دوازدهم می گوید: در دولت بعدی نخواهم ماند. امکان ندارد. بمانم که چه؟ می‌روم دانشگاه درسم را می‌دهم، انتقادم را می‌کنم، کارهای پژوهشی‌ ام را پیش می‌گیرم، حقوقم هم بیشتر است.  

اما در گمانه زنی های محافل سیاسی موضوعی که مهم جلوه می کند این است با وجود این که این وزرا خواستار ادامه مسیر نیستند ولی از جمله وزرایی هستند که در فهرست قطعی کابینه دوازدهم به چشم می خورند.

۲۷۲۱۹