تبلیغات
تبلیغات تبلیغات

آقای خویینی ها!خاطره هاشمی از شما۵سال پیش منتشر شده؛چرا در زمان حیات او تکذیب نک ...

آیت الله موسوی خوئینی ها گفته اند:

و در جای دیگر
نوشته‌اند: «آقای موسوی خوئینی‌ها آمد؛ خودم ایشان را خواستم … از رهبری
رنجیده، به خاطر اینکه ایشان را رئیس قوۀ قضائیه نکرده است» (همان، ص ۲۸۰)من
شواهد دیگری هم دارم که نشان دهم مرحوم آیت‌الله هاشمی رفسنجانی در نقل
این خاطره‌ها راه خطا رفته است، اما به همان اندازه هم که اشاره کردم مایل
نبودم حرمت آن بزرگ شکسته شود.” (پایان مطلب آقای موسوی خوئینی ها)

 کتاب خاطرات سال ۶۸ آقای هاشمی رفسنجانی حدودا پنج سال پیش منتشر شده است،
چرا در پنج سال اخیر به این خاطره خاص واکنش نشان ندادید و آن را تکذیب
نفرمودید؟

 آیا مصلحت و یا دلیل خاصی وجود داشت که پس از ارتحال آقای هاشمی و در نبود ایشان نسبت به این خاطره موضع گیری نمودید؟
۴۵۳۰۲