تبلیغات
تبلیغات تبلیغات

موافقان کاهش مجازات اعدام قاچاقچیان موادمخدر در مجلس: سرباز برای داعش تولید نکنی ...

به گزارش خبرآنلاين، طرح یک
فوریتی الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر در دستور كار
جلسه علني امروز مجلس -۲۵ تير- قرار داشت و طبق روال موافقان و مخالفان فرصت يافتند تا نظرات خود
را بيان كنند.

جهانبخش محبي نيا و حسن نوروزي دو
چهره موافق اين طرحي بودند كه از منظر خاص خود به بيان دلايل موافقت پرداختند.

«اين طرح به معناي استقبال و اقبال از دود نيست،
چه پاي منقل؛ چه به صورت قاچاق» اين جمله اي است كه محبي نيا در حمايت از تغيير
حكم اعدام براي قاچاقچيان مواد مخدر بيان كرد. او مي‌گويد: جامعه ايران از نظر
سابقه و عقلانيت از مرحله اعدام صرف به مرحله احياء پا مي‌گذارد. جامعه ايران داراي
قواره اي است كه مي تواند مدعي باشد ميان جاني و قرباني فرق قائل است.

محبي نيا تأكيد كرد: ‌مبادا در بيرون از جامعه
خانواده و انسان هاي مومن تصور كنند كه مجلس اعدام را جمع مي‌كند، نه اين طور نيست،
بلكه مجلس مي‎خواهد از قربانيان يا انسان هايي كه به هر دليلي در يك مسير طعمه
انسان هاي ظالم قرار گرفتند، حمايت كند.

موافق اين طرح معتقد است: «در اين طرح، زشتي و
پلشتي ورود به قاچاق و خريد و فروش مواد مخدر برجسته مي شود. اميدواريم ما بتوانيم
نگراني هايي كه قوه قضائيه دارد، رفع کرده و طرحي نو در اندازيم. انشاءالله جامعه
بزرگ و زيباي ايران بتواند به سلامت برسد.»

حسن نوروزي سخنگوي كميسيون قضايي از ديگر چهره
هاي موافق اين طرح بود، كه پرهيز از ايجاد سرباز براي داعش و عربستان را علتي براي
تغيير حكم اعدام براي قاچاقچيان و حاملان مواد مخدر ذكر كرد.

او گفت: راه مبارزه با مواد مخدر اين نيست كه ما
از عربستان تقليد كنيم، نوع مبارزه عربستان با قاچاقچي هاي مواد مخدر مثل مبارزه
شاه و اشرف است. خودشان جزء توزيع كنندگان اصلي مواد مخدر هستند، اما فقرا را سر
مي‎زنند. چرا ما با دست خودمان سرباز براي عربستان و داعش فراهم كنيم؟

اين چهره قضايي مجلس دهم، تأكيد كرد: ما مطالب
قضات و فرمايش امام خميني و آقا را داريم، همه نظرشان اين است كه بايد تعديل داشته
باشيم.‌ ما شخصي در جنوب كشور داريم كه بيش از ۴۰۰ هتل دارد. وقتي او را دستگير مي
كنند، سريع آزاد مي‎شود،‌ اما وقتي يك فرد فقير و بدون آشنا به دام مي افتد، وضعيتش
چه مي شود؟ آيا اينكه بنشيم و فقط حاملان مواد مخدر را اعدام كنيم درست است؟ من به عنوان يك
قاضي و جانباز مي‎گويم كه اين طرح مطالعه شده اي است و از نمايندگان مي خواهم که راي بدهند و بدانند كه ثواب
خواهند كرد.

سرانجام نمايندگان به كليات اين طرح رأي دادند و
با رأي گيري مجدد قرار شد كه اين طرح براي بررسي بيشتر به كميسيون قضايي ارجاع
شود.

۲۷۲۱۷