تبلیغات
تبلیغات تبلیغات

پرسش‌نامه‌ای برای ارزیابی عملکرد شورای عالی سیاست‌گذاری اصلاح‌طلبان ...

در جریان نشست عصر پنجشنبه شورای عالی سیاست‌گذاری اصلاح‌طلبان با شوراهای اصلاح طلبان استان‌ها، پرسشنامه مربوط به ارزیابی عملکرد شورای عالی در بین نمایندگان استانی شورای عالی توزیع شد تا آن‌ها با تکثیر آن در استان‎های متبوع خود نسبت به چگونگی عملکرد شورای عالی اظهارنظر کنند.

قرار است در گام بعدی این پرسشنامه در اختيار نخبگان و صاحب نظران قرار گیرد.

۲۷۲۱۹