تبلیغات
تبلیغات تبلیغات

تنزل جایگاه احزاب

اگر خانه احزاب به یک منشور مشترک برای رسیدن
به منافع و هویت ملی -فراتر از خواسته های جناحی- نرسد و خطوط قرمز مشخص نشود، حضور احزاب در جلسات فصلی چندان موثر نخواهد بود. 


اگر از گفتمان انقلاب اسلامی دفاع نشود، احزاب نقش نمادین خواهند داشت که چندان امر
پسندیده ای نیست. پرورش نیروی انسانی به عنوان کارگزاران نظام که از دیدگاه جامعی
برخوردار باشند، موضوع مهمی است که احزاب باید به آن توجه داشته باشند. ارائه
برنامه درباره معضلات کشور فقط مختص به زمان انتخابات نیست و باید احزاب در این
زمینه فعال باشند تا به دستگاه اجرایی کشور کمک کنند.
نقدپذیری و تحمل و ظرفيت پذيرش نظرات مخالف می تواند در رسیدن احزاب به نقاط مشترک
با خودشان و با سایر دستگاه های نظام موثر باشد.

البته این موضوع هنوز در همایش‎های فصلی خانه احزاب محقق نشده و گویی این جلسات سازو کار مشخصی ندارند. هیات رئیسه
خانه احزاب باید طوری چیده شود که از جناح های مختلف در آن حضور داشته باشند. اگر
فقط یک جناح هیات رئیسه خانه احزاب را در دست بگيرد، انگیزه حضور احزاب
گوناگون در همایش‏‎های خانه احزاب کمرنگ می‎شود.

علاوه بر اين نبايد جایگاه احزاب را فقط به انتخابات تنزل
دهیم، چنين نگاهي به منزله توهين به احزاب است. شاید برخی از احزاب تنها کارکرد انتخاباتی داشته
باشند؛ اما احزاب ریشه‎دار و گسترده و ملی از این تعریف به دور هستند که بگوییم مثلا این احزاب به خاطر شکست در انتخابات درهمایش
فصلی احزاب شرکت نکرده اند.
لازم است هم دولت تکلیف خودش را با احزاب مشخص کند و هم احزاب روی این منشور
مشترک که اهداف فراجریانی دارد به یک تعریف مشخص برسند تا بتوانند در حوزه های
مختلف فعاليت مشترک داشته باشند. من در این سال‎های اخیر کمتر نقاط
مشترکی را از سوی احزاب دیده ام. باید تلاش کرد تا مسائلی که خواست ملی است، از
سوی احزاب پیگیری شود و احزاب به تدریج به این سمت بروند که بین گفتمان حزبی و ملی
فاصله گذاری کنند.

در این دوره سکان قوه مجریه در دست آقای روحانی و
اعتدالیون است و در دوره های قبلی دست جریانات دیگر بود. اما مساله احزاب با نظام
چیزی نیست که به یک دوره خاص برگردد. باید اجازه نقد کردن به احزاب داده شود. نظر موافق رییس جمهور در این زمینه بسیار موثر است که به همکاری دولت با احزاب تمایل داشته
باشد و انتقادپذیر باشد.

*دبیر کل جمعیت جانبازان انقلاب اسلامی

۲۷۲۱۹