تبلیغات
تبلیغات تبلیغات

امیری: درباره مصادیق کابینه آینده هیچ صحبتی با نمایندگان، کمیسیون‌ها و فراکسیون‌ ...

حسینعلی امیری در گفت و گو با خبرآنلاین، در واکنش به شایعاتی مبنی بر اینکه فراکسیون امید مقرر کرده به برخی وزرای پیشنهادی رئیس جمهور برای حضور در دولت دوازدهم بدون شرط و به برخی مشروط رأی اعتماد بدهند اما با تعدادی هم مخالفت کنند، و در پاسخ به اینکه آیا با فراکسیون امید رایزنی داشتید؟، گفت: کار ما در مجلس تعامل و ارتباط با نمایندگان است. بنابراین مباحث مجلس و نمایندگان را به دولت و آقای رئیس جمهور منتقل می کنیم.

وی افزود: بخشی از انتظارات نمایندگان در قالب اظهارات رسمی یعنی نطق، تذکر و سئوال و بخشی نیز در قالب گفتگوهای دوجانبه، طرح بحث در کمیسیون های تخصصی یا سایر جلسات به طور غیر رسمی بیان می شود. در کل با نمایندگان مجلس صحبت و تعامل داریم. مباحث آنها را در سطحی در جلسه هیأت دولت و در سطح دیگری هم به خود آقای رئیس جمهور منعکس می کنم.

معاون پارلمانی رئیس جمهور یادآور شد: توقعات و انتظارات نمایندگان را کامل منعکس می کنم اما تا الان با نمایندگان مجلس، کمیسیون ها و فراکسیون ها مطلقا درباره مصادیق کابینه آینده هیچ صحبتی نداشتیم.
۲۷۲۱۴