تبلیغات
تبلیغات تبلیغات

کابینه دوازدهم؛ زیر سایه مدیریت واحد

مشکل اصلی امروز کشور، مشکلات معیشتی و اقتصادی است و طبیعی است که به این حوزه یک نگاه ویژه شود؛ از آنجایی که این روزها محور موضوعات حول تعیین کابینه دوازدهم می چرخد به نظر می رسد اگر قرار است اتفاقی رخ دهد یا پای تغییراتی در میان باشد باید وزارتخانه هایی مرتبط با اقتصاد را در بر بگیرد. بر این اساس چنانچه آقای روحانی قرار باشد خانه تکانی در مجموعه اقتصادی انجام دهد باید یک نکته اساسی را مورد توجه قرار دهد و آن اینکه مجموعه اقتصادی دولت باید با یک مدیریت واحد اداره شود به این معناکه اگر قرار است سکان دار مسائل اقتصادی کشور وزارت اقتصاد، بانک مرکزی یا هر ارگان دیگری باشد سایر نهادها هماهنگ با آنها به پیش بروند.

متاسفانه در این دولت وحدت رویه ای در میان ارکان اقتصادی دولت مشاهده نمی شد و هرکدام ساز جداگانه ای می زدند که این مسئله لازم است در دولت جدید اصلاح شود تا شاهد کارآمدی بیشتری باشیم.

به هر صورت لازم است افراد تاثیر گذار در کابینه حضور داشته باشند و دولت بعدی اعتدالی تر از گذشته راه را ادامه دهد افراد اجرایی و چابک پا به میدان بگذارند تا دولت بتواند با سرعت بیشتر به سوی اهدافی که برای خود مشخص کرده است حرکت کند.

*نماینده مردم تهران در مجلس دهم

۲۹۲۱۶