تبلیغات
تبلیغات تبلیغات

ارسال نامه رییس مجلس به دادستان کل کشور تکذیب شد ...

اخبار برخی رسانه‌ها و کانال‌های خبری در مورد نامه رییس مجلس به دادستان کل کشور درباره عدم الزام ثبت انتقال خودرو در دفا‌تر اسناد رسمی صحت ندارد و علی لاریجانی هیچ نامه‌ای در این خصوص به قوه قضاییه و دادستانی ارسال نکرده است.
۲۹۲۱۴