تبلیغات
تبلیغات تبلیغات

رئیس مجلس بعد از گزارش زنگنه در مورد قرارداد توتال: هیئت نظارت بر قرارداد توتال ...

به گزارش خبرآنلاين، علي لاريجاني پس از ارائه
گزارش زنگنه و بيان نظرات نمايندگان موافق و مخالف در مورد قرارداد توتال، گفت: از
وزير نفت و نمايندگان متشكريم. تصور مي كنم كه ابعاد موضوع روشن شد.

او در ادامه بر وجود نظارت كافي بر اين قرارداد،
تأكيد كرد و افزود: در هيئت نظارت، فردي از قوه قضائيه، دو نفر از
روساي كميسيون هاي مجلس يعني كميسيون انرژي و برنامه بودجه عضو هستند و بر قرارداد نظارت خواهند داشت.

۲۷۲۱۷