تبلیغات
تبلیغات تبلیغات

درخواست ۱۷۱ نماینده از رئیس‌جمهور درباره کابینه دوازدهم ...

محمدحسین فرهنگی در جلسه امروز مجلس با قرائت بخش‌هایی از این نامه، گفت: با اعمال نظر به موارد مذکور از جنابعالی خواستاریم که با دعوت و ایجاد فرصت حضور به جوانان فرهیخته و متخصص در کابینه و سطوح عالی مدیریتی دولت دوازدهم موجبات برقراری عدالت، پویاسازی دولت و هموارسازی و پیشبرد مسیر توسعه را فراهم آورید که بی‌شک توسعه همه جانبه و پایدار جز با مشارکت مستقیم جوانان میسر نخواهد بود.

۲۷۲۱۲