تبلیغات
تبلیغات تبلیغات

روایت کیهان از بازتاب شعر «فتنه» در جامعه ادبی و فضای مجازی/چه کسانی به این شعر ...

این
شعر با مطلع «فتنه شاید، روزگاری اهلِ ایمان بوده باشد / آه! این ابلیس
شاید، روزی انسان بوده باشد» با واکنش‌های متفاوتی مواجه شد. به طوری که هم
شاعران انقلابی از آن استقبال کردند و هم افراد مغرض، عصبانی شدند.
به
طور مثال، محسن ناصحی، از شاعرانی که در نشست امسال شاعران با رهبری شعری
را خواند، تضمینی را بر شعر «فتنه» سروده است که در مطلع آن آمده است:
«می‌شد اصلاً تیغ باشد، تیز و برّان بوده باشد / شب به مسجد رفته باشد دل
پریشان بوده باشد»
قاسم صرافان نیز از شعر «فتنه» استقبال کرد و با وزن و
محتوای آن، شعر جدیدی سرود. این شعر با مطلع «فتنه را هم روز روشن، در
خیابان دیده‌ام من/هم میان کینه‌های کهنه، پنهان دیده‌ام من» دیروز منتشر
شد.
اما شعر «فتنه» عصبانیت گروه دیگری را هم برانگیخته است. این گروه
که اعتراض شعر مهدی جهاندار را به خودشان گرفته‌اند نیز اشعاری را به سبک و
سیاق این شعر اما با محتوای مدنظر خودشان منتشر کرده‌اند.
مهدی
جهاندار درباره این گونه شعرها گفت: متن شعرها را ندیده‌ام، اما در این
باره مواردی در حد تک بیت را شنیده‌ام که برخی ایراد وزنی هم داشت و در خور
پاسخ نبود.

 

۴۵۳۰۲

inves بدون نظر ۲۹ خرداد ۱۳۹۶