تبلیغات
تبلیغات تبلیغات

کتاب «ارتباطات بین‌المللی: تداوم و تغییر» ترجمه شد ...

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، کتاب «ارتباطات بین‌المللی: تداوم و تغییر» اثر پروفسور دایا کیشا توسو، متفکر شرقی و استاد دانشگاه وست‌مینستر انگلستان با ترجمه علی مهرطلب از سوی انتشارات پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات و پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی منتشر شده است.

این کتاب در هفت فصل به سیر تاریخی ارتباطات بین‌المللی، رویکردهای تئوریزه‌شدن ارتباطات بین‌المللی، ایجاد زیرساخت ارتباطات جهانی، بازار جهانی رسانه، فرهنگ‌های جهانی و محلی در رسانه‌ها، ضدجریان رسانه‌های جهانی و ارتباطات بین‌المللی در عصر اینترنت می‌پردازد.

نویسنده با اشاره به اینکه در جهان معاصر کنونی، ارتباطات بین‌المللی موضوعات سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و نظامی را شامل می‌شود، بر ابعاد سیاسی و اقتصادی ارتباطات بین‌الملل و رابطة آنها با فرایندهای فرهنگی و فناوری تأکید می‌کند.

مؤلف همچنین با اشاره به جهانی‌شدن زمینه‌های اقتصادی، سیاسی و فناوری که ارتباطات و رسانه‌ها در آن فعالیت می‌کنند، ارائه دیدگاهی منتقدانه از تغییرات وسیع عمیق در ارتباطات و رسانه‌های بین‌المللی در هزاره جدید را هدف این کتاب بیان می‌کند و پویایی موجود بین تداوم و تغییر عوامل اصلی ارتباطات بین‌المللی و فناوری‌های انتقال پیام را موضوع اصلی آن برمی‌شمرد.

کتاب «ارتباطات بین‌المللی» ضمن بیان تأثیرات اقتصادی و سیاسی برتری قدرت‌های بزرگ بر کشورهای جنوب، چگونگی تأثیر متقابل رسانه‌های ارتباط جمعی بر ذهن، فرهنگ‌سازی رسانه‌ای و هویت‌های فرهنگی در چارچوب امپریالیسم فرهنگی و رسانه‌ای را نیز بررسی می‌کند.

۵۸۲۴۳

inves بدون نظر ۲۸ خرداد ۱۳۹۶