تبلیغات
تبلیغات تبلیغات

عکس| اقتدای مصطفی میرسلیم به روحانی

 

جماران نیزی تصویری از اقتدای میرسلیم به روحانی هنگام نماز در این ضیافت منتشر کرد.

 

۲۹۲۱۲