تبلیغات
تبلیغات تبلیغات

فرصتی دوباره برای موتورسیکلت‌های فاقد بیمه شخص ثالث ...

در اواخر سال ۱۳۹۵ بر اساس تصویب مجمع صندوق تامین خسارت‌های بدنی، جریمه تاخیر در صدور بیمه شخص ثالث برای موتورسیکلت‌ها بخشیده شد و بیمه مرکزی  اعلام کرد که شرکت‌های بیمه مکلف شده‌اند که از تاریخ یکم تا ۳۰ اسفند ۱۳۹۵ نسبت به اعطای بخشودگی معادل ۱۰۰ درصد مبلغ جریمه موضوع بند (ب) ماده ۲۴ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب سال ۱۳۹۵ به بیمه نامه شخص ثالث برای موتورسیکلت‌های فاقد بیمه نامه اقدام کنند.

به تازگی نیز بیمه مرکزی اعلام کرده شرکت های بیمه مکلفند برای موتورسیکلت های فاقد بیمه نامه که از تاریخ اول تیر ماه  لغایت ۳۱ شهریور سال جاری  اقدام به خرید بیمه نامه شخص ثالث می‌کنند ۱۰۰ درصد مبلغ جریمه نداشتن بیمه نامه مذکور را دریافت نکنند.

به تمامی مالکان و دارندگان موتورسیکلت های فاقد بیمه‌نامه در سراسر کشور توصیه می‌کنیم با مراجعه به واحدهای اجرایی و شبکه فروش یکی از شرکت‌های بیمه از این فرصت برای استفاده از این بخشودگی و دریافت بیمه نامه شخص ثالث استفاده کنند.

 

۳۹۳۹

inves بدون نظر ۲۷ خرداد ۱۳۹۶