تبلیغات
تبلیغات تبلیغات

جدیدترین آمار دیجیتالی شدن مردم خاورمیانه با ۱۴۷ میلیون کاربر اینترنت ...

 

به گزارش خبرآنلاین، آمار جدید نشان می‌دهد از
جمعیت ۲۴۶ میلیون نفری خاورمیانه حدود ۶۰ درصدشان کاربر اینترنت شده‌اند.

جالب اینجاست که از این تعداد جمعیت ۹۳ میلیون
کاربر شبکه‌های اجتماعی هستند.

تعداد مشترکین موبایل در خاورمیانه ۳۱۲ میلیون
است (۱۲۷ درصد که نشان می دهد به طور متوسط هر نفر بیش از یک موبایل دارد)

همچنین تعداد کاربران شبکه‌های اجتماعی از طریق
موبایل در این منطقه به ۸۳ میلیون کاربر رسیده است.

رشد شبکه‌های اجتماعی در خاورمیانه در ۱۲ ماه
گذشته ۴۷ درصد رشد را نشان می‌دهد که در این میان رشد شبکه‌های اجتماعی با موبایل
۴۴ درصد بوده است.

این در حالی است که تعداد کاربران فعال زیر ۴۰
درصد بوده و معنایش ادامه رشد در سال ۲۰۱۷ است.

۵۶۵۶

 

inves بدون نظر ۲۷ خرداد ۱۳۹۶