تبلیغات
تبلیغات تبلیغات

اظهارات صریح سیدعلی خمینی در باره فسادهای چندهزار میلیاردی، دیوارکشی در دانشگاه‌ ...

بخشهایی از اظهارات او را می خوانید:


*ما الان مدعی نیستیم که يك حکومت اسلامی استاندارد و تمام عيار چه از حیث
سیاسی و چه از حیث قضائی و چه از حیث اقتصادی هستیم. نه، فاصله داریم و
مردم ما از خیلی از اتفاقات ناراضی و ناراحت‌اند اما این هم کم لطفی و بی
انصافی است که جوری بیان و صحبت کنیم که گویی همه چیز سیاه است و گويى
عقبگرد داشته‌ایم و پیش نرفتیم.

*البته شرایط ما با مطلوب خیلی
فاصله دارد ولی دنیا هم با مطلوب خیلی فاصله دارد. ما هم از حیث اقتصادی و
هم از حیث سیاسی و هم از حیث اجتماعی فریاد برمی آوریم که طلاق زیاد است.
۱۹ درصد از ازدواج‌های ما به طلاق می‌انجامد. خیلی خب، خیلی بد است که در
جمهوری اسلامی که ما ادعای معنویت و خانواده داریم، ۱۹ درصد ازدواج‌ها به
طلاق می‌انجامد اما آیا آن کسی که می‌گوید ۱۹ درصد ازدواج‌ها در ایران به
طلاق منتهی می‌شود در فرانسه که ام‌القرای مطلوب غرب محسوب می‌شود، ببیند
میزان طلاق چند درصد است؟ آیا ۶۰ درصد آمار طلاق در اروپا را دیده است؟
البته این ۱۹ درصد ما هم خیلی بد و فاجعه است و باید جلوی آن گرفته و برایش
فکری شود که حتما در این میان مشکلات اقتصادی و فرهنگی هم دخیل است.
تغییرات مختلف اجتماعی حتما هست اما آیا ما باید همین طور بگوییم که وضعیت
ما خیلی بد است و ۱۹ درصد طلاق داریم اما ۶۰ درصد اروپا را نبینیم و بعد
فکر کنیم که ما در جهنم هفتم و آنها در بهشت هفتم هستند! این از کجا نشات
می‌گیرد؟ اینکه همه داریم گوی سبقت را در سیاه‌نمایی و خراب کردن اقدامات
جمهوری اسلامی از هم می‌ربایيم. جمهوری اسلامی به کلیتش چه در دوره زعامت
امام و چه در دوره زعامت مقام معظم رهبری به پیش رفته اما این به این معنا
نیست که ما مشکل نداریم. مردم ما امروز مشکل، مصیبت، فقر، بدهی و مشکلات
خانوادگی دارند. کارگران ما امروز مشکل دارند و اینها هست ولی امید را از
مردم نگیریم. بگوییم که ما داریم رو به جلو حرکت و پیشرفت می‌کنیم و
انشاءا… اینها هم حل می‌شود.

*ما تناقضاتی داریم. از اول باید تکلیفمان را روشن کنیم. اگر قرار است به
زن پُست ندهیم و کار نکند و شغل نداشته باشد و در خانه باشد از اول نگذاریم
که از ۱۸ سالگی به دانشگاه برود و رشته مهندسی و فنی درس بخواند که در
ازدواجش هم ۴، ۵ سال تاخیر بیفتد و آخر سر هم هرجا برود بگویند که به زن
کار نمی‌دهیم و برو خانه بچه داری ات را بکن! آن‌وقت از هر دوتایش
می‌مانیم. اگر قرار است به زنان کار ندهیم خب از اول نگذاریم به دانشگاه
برود. ولی اگر قرار است کار بدهیم و بگوييم خوب است به دانشگاه برود. بايد
بعد از اتمام تحصیلات دانشگاهی فکری به حالش بکنیم. اما از همه جهات با
مشکل روبه رو هستیم. این هم شایسته نیست که زنان و دخترانمان را در یک فضای
فاسد بفرستیم.


*بالاخره اسلام، حدودی را میان زن و مرد قرار داده. ما معتقد هستیم که زنان
در انقلاب بودند، هستند و خواهند بود. در تمام کشور باید از آنها استفاده
شود اما نه با نگاه لاابالی غربی…

ببینید!
در زمان امام والده ما به دانشگاه رفتند و درس خواندند. امام یک مرجع
تقلید بود. یک انسانی که کسی در تدین او هیچ شبهه‌ای ندارد. کسی در غیرتش
هیچ شبهه‌ای ندارد. امام خیلی غیرت دینی داشت. دختر امام خانم مصطفوی،
جمعیت زنان جمهوری اسلامی را به عنوان حزب تاسیس می‌کنند. کاملا فعالیت
می‌کند، گروه تشکیل می‌دهد، آدم جمع می‌کند، سخنرانی می‌گذارند و جلسه
برگزار می‌کنند. والده من به دانشگاه می‌روند و درس می‌خوانند و بقیه
دختران خانواده امام هم می‌رفتند و درس می‌خواندند اما با همه این حرف‌ها
امام می‌گفتند پسری که بالغ شده در جلسه‌ای که دختران پیش من نشسته‌اند،
وارد نشود. یعنی مرز هم بود. بچه‌ها که بالغ می‌شدند می‌گفت دختران که
می‌آیند شما دیگر نیایید چون اینها می‌خواهند راحت باشند. اما از آن طرف
همین دختران همه آزاد بودند که به دانشگاه بروند و فعالیت کنند و در
خیابان‌ها بروند. قبل از انقلاب، تظاهرات می‌کردند.