تبلیغات
تبلیغات تبلیغات

سهم فراکسیون‌ها از هیات رئیسه کمیسیون‌های مجلس /جهش بلند مستقلین ...

فائزه عباسی: هیات رئیسه ۱۴
کمیسیون تخصصی مجلس دهم در سال دوم بعد از دو هفته مشخص شد، با نگاهی بر سهم فراکسیون
ها در هیات رئیسه کمیسیون ها، می توان مشابهتی بین نتیجه انتخابات هیات رئیسه مجلس با نتایج رقم خورده در کمیسیون های تخصصی را دید.

امیدی ها نسبت به سال
گذشته چهار کرسی کمتر نصیبشان شد، البته این به معنای آن نیست که ولایی ها نسبت
به گذشته توانسته اند کرسی های بیشتری در صدر کمیسیون ها را به خود اختصاص دهند بلکه
تغییری که در سال دوم رخ داد به نفع مستفلین بوده است و حضور این فراکسیون در هیات رئیسه کمیسیون های تخصصی افزایش یافته است.آنچنان که ریاست کمیسیون های مهمی چون امنیت ملی یا اصل نود و اجتماعی در اختیار مستقلین قرار گرفته است.

 ناگفته نماند
هنوز تکلیف کمیسیون تعیین کننده ای مانند کمیسیون اصل ۹۰ مشخص نشده است و نمایندگان
فقط رئیس آن را در صحن مشخص کرده اند.

جدول زیر هیات رئیسه
کمیسیون های تخصصی مجلس دهم را به تفکیک سهم فراکسیون ها مشخص کرده است؛

 

کمیسیون

سال دوم

فراکسیون

سال اول

فراکسیون

 

برنامه و بودجه و محاسبات

رئیس: غلامرضا تاجگردون

امید

 

رئیس:غلامرضا تاجگردون

امید

 

نائب رئیس اول: جهانبخش محبی نیا

ولایی

 

نائب رئیس اول: جهانبخش محبی نیا

ولایی

 

نائب رئیس دوم: هادی قوامی

مستقلین

 

نائب رئیس دوم: هادی قوامی

مستقلین

 

دبیر اول: علی کاظمی باباحیدری

امید

دبیر اول: محمدفیضی‌زنگیر

امید

 

دبیر دوم: محسن بیگلری

مستقلین

دبیر دوم: محسن بیگلری

مستقلین

 

سخنگو: محمد مهدی مفتح 

ولایی

سخنگو: محمد مهدی مفتح 

ولایی

 

 

  

  

انرژی

 

رئیس: فریدون حسنوند

 

ولایی

 

رئیس: فریدون حسنوند

 

ولایی

 

نائب رئیس اول: هدایت‌الله خادمی

 

مستقلین

 

نائب رئیس اول: حسین امیری خامکانی

 

 

امید

 

 

نائب رئیس دوم: سید علی ادیانی

 

ولایی

 

 

نائب رئیس دوم: علی ادیانی

 

ولایی

 

دبیر اول: قاسم ساعدی

ولایی

دبیر اول: کوروش کرم پور حقیقی

 

امید

 

دبیر دوم: کوروش کرمپور

امید

 

دبیر دوم: عبدالحمید خدری

امید

 

سخنگو: اسدالله قره خانی 

 

ولایی

سخنگو: اسدلله قره‌خانی الوستانی

ولایی

 

 

آموزش و تحقیقات

رئیس:محمد مهدی زاهدی

ولایی

 

رئیس: محمد مهدی زاهدی

ولایی

 

نائب رئیس اول: داوود محمدی (تهران)

امید

 

نائب رئیس اول: داوود محمدی (تهران)

امید

 

نائب رئیس دوم: قاسم احمدی لاشکی

مستقلین

 

نائب رئیس دوم: محمود نگهبان سلامی

امید

 

دبیر اول: علیرضا سلیمی

 

ولایی

دبیر اول: علیرضا سلیمی

ولایی

دبیر دوم: فریده اولاد قباد 

امید

دبیر دوم: فاطمه سعیدی

امید

 

سخنگو: میرحمایت میرزاده 

امید

 

سخنگو: میرحمایت میرزاده 

امید

 

 

  

  

  

  

صنایع

 

رئیس: عزیز اکبریان

 

ولایی

 

 

رئیس: عزیز اکبریان

 

ولایی

 

نائب رئیس اول: رضا علیزاده

ولایی

 

نائب رئیس اول: داریوش اسماعیلی

ولایی

نائب رئیس دوم: فریدون احمدی

 

ولایی

 

نائب رئیس دوم: فریدون احمدی

ولایی

 

دبیر اول: رامین نورقلی‌پور

 

امید

 

دبیر اول: سیده حمیده زرآبادی

امید

دبیر دوم: جواد حسینی‌کیا

 

ولایی

دبیردوم: سیدجواد حسینی‌کیا

 

امید

سخنگو: سعید باستانی 

 

امید

سخنگو: سعید باستانی 

امید

 

 

عمران

رئیس:  رضایی کوچی

 

ولایی

رئیس: رضایی کوچی

ولایی

نائب رئیس اول: قلی الله‌قلی‌زاده 

ولایی

نائب رئیس اول: علیم یارمحمدی

امید

نائب رئیس دوم: مجید کیانپور

مستقلین

نائب رئیس دوم: سیدهادی بهادری

 

امید

دبیر اول: شادمهر کاظم زاده 

ولایی

دبیر اول: حسین نیازآذری

ولایی

دبیر دوم: حسین نیازآذری 

ولایی

دبیر دوم: شادمهر کاظم زاده

ولایی

 

سخنگو: صدیف بدری

 

ولایی

سخنگو:  صدیف بدری        

ولایی

 

 

حقوقی و قضایی

رئیس: الهیار ملکشاهی

 

ولایی

رئیس: الهیار ملکشاهی

ولایی

نائب رئیس اول: حسین رضازاده 

امید

نائب رئیس اول: یحیی کمالی‌پور 

 

امید

نائب رئیس دوم: محمد کاظمی

امید

 

نائب رئیس دوم: محمد کاظمی

امید

 

دبیر اول: جلیل رحیمی جهان‌آبادی

امید

دبیر اول: جلیل رحیمی جهان‌آبادی

امید

دبیر دوم: یحیی کمالی‌پور 

امید

دبیر دوم: حسین رضازاده

امید

سخنگو: حسن نوروزی

 

ولایی

سخنگو: حسن نوروزی

ولایی

 

 

فرهنگی

رئیس: جمشید جعفرپور 

ولایی

رئیس: نصراله پژمان‌فر

ولایی

نائب رئیس اول: اصغر مسعودی

ولایی

نائب رئیس اول: احمد سالک

 

ولایی

نائب رئیس دوم: نصرالله پژمان‌فر

ولایی

 

نائب رئیس دوم: جمشید جعفرپور

ولایی

 

دبیر اول: فاطمه ذوالقدر

امید

دبیر اول: علیرضا ابراهیمی

ولایی

دبیر دوم:  علیرضا ابراهیمی

ولایی

 

دبیر دوم: سیده فاطمه ذوالقدر

امید

 

سخنگو: احد آزادی‌خواه 

ولایی

 

سخنگو: احد آزادی‌ خواه

ولایی

  

  

  

  

  

  

  

امنیت ملی وسیاست خارجی

  

  

رئیس: علاءالدین بروجردی

مستقلین

رئیس:علاءالدین بروجردی

مستقلین

نائب رئیس اول: کمال دهقانی فیروزآبادی

مستقلین

نائب رئیس اول: کمال دهقانی فیروزآبادی

مستقلین

نائب رئیس دوم: محمدمهدی برومندی

مستقلین

نائب رئیس دوم: حسن بیگی

 ولایی

دبیر اول: محمدجواد جمالی نوبندگانی

مستقلین

دبیر اول: محمدجواد جمالی‌نوبندگانی

مستقلین

دبیر دوم: محمدابراهیم رضایی

ولایی

دبیر دوم: سیدمحسن علوی

مستقلین

سخنگو: سیدحسین نقوی حسینی

ولایی

سخنگو: سیدحسین نقوی حسینی

ولایی

  

  

  

اجتماعی

رئیس: عبدالرضا عزیزی

 

مستقلین

رئیس: سلمان خدادی

ولایی

نائب رئیس اول: بادامچی

 

امید

نائب رئیس اول: سهیلا جلودارزاده

امید

نائب رئیس دوم: مسعود رضایی

 

امید

نائب رئیس دوم: علی رستمیان

ولایی

دبیر اول: روح الله بابایی صالح

 

امید

دبیر اول: ناهید تاج‌الدین  

امید

دبیر دوم: ناهید تاج‌الدین

 

امید

   دبیر
دوم: روح‌الله صالح‌بابایی

امید

سخنگو: زهرا ساعی

 

امید

سخنگو: جلیل مختار

امید

  

شوراها

رئیس: محمدجواد کولیوند

 

ولایی

رئیس: محمدجواد کولیوند

ولایی

نائب رئیس اول: حمیدرضا کاظمی

 

ولایی

 نائب رئیس
اول: پروانه مافی

امید

نائب رئیس دوم: امیر خجسته

 

ولایی

نائب‌رئیس‌دوم:حمید رضا کاظمی

ولایی

دبیر اول: احمد علیرضا بیگی

 

امید

دبیراول: اصغر سلیمی

امید

دبیر دوم: سهراب گیلانی

 

مستقلین

دبیردوم:سهراب گیلانی

مستقلین

سخنگو: اصغر سلیمی

 

امید

سخنگو:حسین‌مقصودی

مستقلین

  

  

  

  

کشاورزی

رئیس: علی اکبری

 

امید

رئیس:علی‌محمد شاعری

ولایی

نائب رئیس اول: رضا کریمی

 

امید

نائب رئیس اول: جلال محمودزاده

  ولایی

نائب رئیس دوم: علی بختیاری

امید

نائب رئیس دوم: نظر افضلی

 

ولایی

دبیر اول: نظر افضلی

 

ولایی

دبیر اول: محمدباقر سعادت

امید

دبیر دوم: جلال محمودزاده

 

ولایی

دبیر دوم: علی بختیاری

امید

سخنگو: علی محمد شاعری

ولایی

 

سخنگو: علی وقفچی

ولایی

بهداشت و درمان

رئیس: علی نوبخت

 

امید

رئیس: علی نوبخت‌

امید

نائب رئیس اول: محمد حسین قربانی

 

مستقلین

نائب رئیس اول: سیدمرتضی خاتمی

ولایی

نائب رئیس دوم: همایون یوسفی

 

مستقلین

نائب رئیس دوم: محمدحسین قربانی

مستقلین

دبیر اول: عباس علی پوربافرانی

 

مستقلین

دبیر اول: یعقوب شیویاری

ولایی

دبیر دوم: یعقوب شیویاری

 

ولایی

دبیر دوم: بشیر خالقی 

ولایی

 

سخنگو: احمد همتی

 

امید

  سخنگو:محمدنعیم
امینی‌فرد

  مستقلین

اقتصادی

رئیس: محمدرضا پورابراهیمی

 

ولایی

رئیس: محمدرضا پورابراهیمی

 

ولایی

نائب رئیس اول: علی اکبر کریمی

 

مستقلین

نائب رئیس اول: موسوی لارگانی

 

ولایی

نائب رئیس دوم: سیدفرید موسوی

 

امید

نائب رئیس دوم: فرید موسوی

 

امید

دبیراول: سیدحسن حسینی شاهرودی

 

ولایی

دبیراول: سیدحسن حسینی شاهرودی

ولایی

دبیردوم: علی اسماعیلی

 

مستقلین

دبیردوم: علی اسماعیلی

 

مستقلین

سخنگو: رحیم زارع

 

مستقلین

سخنگو: سید کاظم دلخوش اباتری

ولایی

کمیسیون اصل ۹۰

رئیس : داوود محمدی

 

مستقلین

  رئیس : داوود محمدی

مستقلین

 

۲۹۲۱۶