تبلیغات
تبلیغات تبلیغات

واکنش مردم ایران به حوادث تروریستی چیست؟/ ایسپا: ۸۶ درصد مردم احساس امنیت می‎کنن ...

ایسپا در یک نظرسنجی تلفنی در گستره ملی با موضوع «نظر مردم پیرامون وقایع تروریستی چهارشنبه تهران» با اندازه نمونه آماری؛ ۱۵۰۰ نفر در جامعه آماری؛ مردم ایران شهر و روستا – که در تاریخ ۲۰ و ۲۱ خرداد ماه ۱۳۹۶ انجام شد – سوالاتی را مطرح کرده و نتایجی را به شرح زیر به دست آورده است:

* ۸۵٫۹ درصد مردم به این سوال که آیا شما در خیابان قدم می‌زنید احساس امنیت می‌کنید؟ پاسخ مثبت داده‌اند و پاسخ ۱۴٫۱ درصد مردم نیز منفی بوده است.

* هم‌چنین بر اساس این نظرسنجی اعلام شده است که مردم ایران عملکرد نیروهای انتظامی و امنیتی کشور را در مقابله با تروریست‌ها در حادثه اخیر چگونه ارزیابی کرده‌اند؟

۸۰٫۸ درصد خوب خیلی خوب

۶٫۵ درصد عملکرد متوسط

۹٫۷ درصد ضعیف و خیلی ضعیف

۳ درصد هم به این سوال پاسخ نداده‌اند.

* ارزیابی مردم ایران درباره عملکر نیروی انتظامی، نظامی و امنیتی کشور برای برقرار امنیت در کشور نیز به این شرح است:

۸۶٫۳ درصد خوب و خیلی خوب

۵٫۲ درصد عملکرد متوسط

۵٫۷ درصد ضعیف وخیلی ضعیف

۲٫۸ درصد به این سوال پاسخ نداده‌اند.

۲۷۲۱۲