تبلیغات
تبلیغات تبلیغات

برخی مدیران استانی دولت،در زمان تبلیغات انتخاباتی به استقبال رقیب روحانی می رفتن ...

این حق آقای روحانی است که افرادی در
کابینه وی در قدرت قرار بگیرند که به برنامه دولت او اعتقاد داشته باشند.
برای نمونه در دولت اول آقای روحانی شاهد حضور مدیران ارشد دوران
احمدی‌نژاد در بدنه اجرایی استان‌ها بودیم؛ افرادی که ذاتا تمایلی به اجرای
برنامه‌های مدنظر رئیس دولت نداشتند، طوری که حتی در زمان دوران تبلیغات
ریاست‌جمهوری به استقبال رقیب آقای روحانی می‌رفتند تا در صورت پیروزی او
در سمت خود باقی بمانند.


آقای روحانی به‌منظور افزایش راندمان کار خود باید
از مدیرانی همسو با برنامه‌های اجرایی خود استفاده کند. استفاده از مدیران
اصلاح‌طلب که دل در گرو اندیشه اعتدالی آقای روحانی دارند، می‌تواند به
تثبیت بیشتر اندیشه اصلاحی و اعتدالی آقای روحانی در دولت آینده وی کمک
کند. اصلاح‌طلبان هیچ‌گونه سهم‌خواهی از کابینه آقای روحانی ندارند، اما
توقع دارند حال که آبروی جریان اصلاحات و اندیشه اصلاح‌طلبی را پای آقای
روحانی گذاشته‌اند، رئیس‌جمهور نیز مسیر اصلاحات واقعی را برای جامعه مهیا
کند.

۲۳۳۰۲