تبلیغات
تبلیغات تبلیغات

کیهان: پیروزی روحانی یعنی پیروزی جریان سازش با دشمن ...

این روزنامه نوشت:پیروزی نامزد جریان طرفدار سازش با دشمن در انتخابات با سوءاستفاده گستاخانه
از اموال عمومی و زیر پا گذاشتن اصول و قواعد انتخابات حاصل شده است. بابت
این بدعت فاجعه‌آمیز باید برای آینده نگران بود و برای برگزاری انتخابات
سالم تدبیری اندیشید.

 

۳۰۲