تبلیغات
تبلیغات تبلیغات

کشف تخلف انتخاباتی توسط روزنامه کیهان: رای گیری از مردم زیر آفتاب ...

این روزنامه نوشت:در تاریخ ۹۶/۲/۲۹ روز انتخابات ریاست جمهوری در حرم عبدالعظیم حسنی کار
رای‌گیری در ضلع جنوبی و شمالی حرم زیر تابش مستقیم آفتاب انجام گرفت. در
صورتی که می‌توانستند در ضلع شرقی حرم و زیر سقف کار رای‌گیری را انجام
بدهند و مردم اذیت نشوند.

 

۳۰۲