تبلیغات
تبلیغات تبلیغات

قیمت انواع فرنگی‌جات در میادین

قیمت انواع فرنگی‌جات در میادین+ جدول

نرخ انواع فرنگی‎جات در میادین میوه و تره‌بار به شرح جدول زیر است:

قیمت انواع فرنگی‌جات در میادین+ جدول 

 

 

۳۵۳۵

inves بدون نظر ۱۰ خرداد ۱۳۹۶