تبلیغات
تبلیغات تبلیغات

عضوجبهه پایداری:ما ۱۲نفریم در مجلس؛کاری به دیگران نداریم،خودمان برای انتخابات هی ...

 جبار كوچكي‌نژاد از اعضاي شوراي مركزي فراكسيون ولايي بعد از جلسه
مشترك‌شان با فراكسيون مستقلين به «اعتماد» مي‌گويد مدل‌هاي زيادي مطرح شد
اما ما بر روي همان توافق ٦-٦ قبلي تاكيد داشتيم. اما در نهايت مستقلين مصر
بودند و روي توافق ٣-٣-٣ اصرار داشتند. و مي‌گفتند رييس و نواب رقابت
انتخاباتي صحن باشد و همان مسيري كه اينها در دوره قبل طي كردند تا به
تركيب فعلي برسند را پيشنهاد دادند. او كه از عقب‌نشيني مستقلين از ائتلاف
٦-٦ گله‌مند است، مي‌گويد اگر مستقلين بخواهند دبه كنند و ائتلاف ٦-٦ را
كنار بگذارند يك ليست ١٢ نفره پيشنهاد خواهيم داد. اين توافق ٦-٦ از ديدگاه
ما منتفي نيست اما مستقلين دبه درآورده‌اند.
فراكسيون ولايي با دو ليست مي‌آيد

اتفاقي كه در نهايت هم رخ داد. در ساعات پاياني ديشب و بعد از آخرين جلسه
فراكسيون ولايت، فارس گزارش داد كه اعضاي فراكسيون نمايندگان ولايي مجلس در
جلسه امروز خود علي لاريجاني را براي رياست، حميدرضا حاجي‌بابايي و
عبدالرضا مصري را به عنوان گزينه‌هاي پيشنهادي اين فراكسيون براي نواب
رييسي مجلس انتخاب كردند. همچنين اعضاي اين فراكسيون به ترتيب سيداميرحسين
قاضي‌زاده، محمدحسين فرهنگي، اكبر رنجبرزاده، احمد اميرآبادي، رحيم زارع و
سيدعلي ادياني با عنوان گزينه‌هاي پيشنهادي خود براي دبيري هيات رييسه
انتخاب كردند. علاوه بر اين محمود بهمني، اسدالله عباسي و مجيد ناصري‌نژاد
نيز اكثريت آراي فراكسيون را براي گزينه‌هاي پيشنهادي براي كارپردازي در
هيات رييسه به دست آوردند. بنا است تا از ميان افراد منتخب براي نايب‌رييسي
يك نفر و براي دبيري سه نفر كه بيشترين رأي را آورده باشند انتخاب و نفر
ديگر براي نايب‌رييسي و سه نفر ديگر براي دبيري از ميان اعضاي فراكسيون
مستقلان ولايي انتخاب شوند. با اين همه اما در درون همين فراكسيون ٨٠ نفره
هم ١٢ نفر قرار است باز هم ليست مستقلي بدهند.


اين را ابطحي نماينده خميني
شهر به «اعتماد» مي‌گويد. او مي‌گويد حتي اگر شكست بخوريم ليست جداگانه‌اي
بايد بدهيم. تعداد ما در فراكسيون ولايي حدود ١٠ تا ١٢ نفر است كه اصرار
داريم ليست مستقل بدهيم و به رياست علي لاريجاني پايان بدهيم. او مي‌گويد
حتي اگر راي نياوريم اما نشان مي‌دهيم معامله‌گري نخواهيم كرد.


۳۰۲