تبلیغات
تبلیغات تبلیغات

صادق محصولی:با موسوی لاری حاضرم مناظره کنم،اما با تاجزاده که سابقه زندان دارد،نه ...

 وزير كشور دولت محمود احمدي‌نژاد در زمان انتخابات ٨٨ گفته حاضر
است با عبدالواحد موسوي‌لاري وزير کشور دولت سيد محمد خاتمي مناظره كند. او
همچنين اعلام آمادگي كرده نماينده‌اي را براي مناظره با مصطفي تاج‌زاده،
معاون وزير كشور دولت اصلاحات معرفي مي‌کند. تاج‌زاده اخيرا در حساب توييتر
خود نوشته بود: «به عنوان رئيس ستاد انتخابات کشور دولت خاتمي، محصولي
وزير کشور دولت احمدي‌نژاد را درباره تخلفات انتخاباتي در سال ۸۸ به مناظره
دعوت مي‌کنم». اكنون صادق محصولي ضمن پذيرش اين درخواست، مانند ديگر
اصولگرايان در روزهاي گذشته خط تخلف در انتخابات ٩٦ را در پيش گرفته و گفته
بهتر است که وزير کشور روحاني نيز به درخواست مناظره رئيس ستاد رئيسي
درباره تخلفات انتخاباتي پاسخ مثبت بدهد.
متن بيانيه محصولي

در بيانيه دفتر صادق محصولي آمده: «بهتر بود فردي مدعي مناظره در مورد
تخلفات فرضي و خيالي انتخابات در سال ۸۸ باشد که خود داراي سابقه قابل
قبولي در زمينه برگزاري انتخابات سالم بوده و در اين زمينه با حکم دادگاه
محکوم به انفصال از مناصب دولتي نشده باشد». دفتر وزير كشور محمود
احمدي‌نژاد تأكيد كرده: «آقاي مهندس محصولي به عنوان وزير کشور دولت نهم
آماده هستند با وزير کشور دولت آقاي خاتمي مناظره نمايند. همچنين ايشان
آماده‌اند نماينده خود را براي مناظره با فرد درخواست‌کننده مناظره معرفي
نمايند… به گواه همه ناظران بي‌طرف انتخابات سال ۸۸ علي‌رغم همه
طراحي‌هاي پيچيده دشمن براي زيرسؤال‌بردن سلامت انتخابات از شفافيت
مثال‌زدني برخوردار بوده است به طوري که علي‌رغم همه فضاسازي‌هاي دشمنان
براي زدن اتهام تخلف و تقلب هيچ‌گاه مستند قابل قبولي براي اتهامات مذکور
ارائه نگرديد و اکنون آقاي تاج‌زاده براي تحت‌الشعاع قراردادن درخواست
مناظره توسط ستاد آقاي رئيسي در مورد تخلفات انتخابات اخير، پس از هشت سال
به فکر طرح چنين موضوعي افتاده‌اند».

۳۰۲