تبلیغات
تبلیغات تبلیغات

خانه سینما منتظر تحصن مستندسازان تا ۱۶ خرداد باشد ...

ارد زند، رئیس انجمن مستندسازان، درخصوص وضعیت اتاق مستندسازان در خانه سینما گفت: «ما اتاقی نداریم و کلید را از ما گرفته‌اند و حتی کارهای روزمره اعضا مانند برگزاری جلسه را نمی‌توانیم در اتاق انجام دهیم و تجمع ما هم به همین دلیل است تا اگر بخواهیم مجمعی برگزار کنیم اتاق و سالن در اختیار ما بگذارند.»

او در پاسخ به این سوال که چرا خانه‌سینما اقدام به بستن اتاق کرده است، گفت: «خانه سینما می‌گوید طبق اساسنامه چون هم انجمن و هم‌ صنف داریم لذا تنها به یکی از آنها اجازه حضور در خانه سینما داده می‌شود. اما صحبت ما این است که اساساً انجمن‌های صنفی می‌بایست در جایی مستقر باشند که وزارت کار تعیین می‌کند. امروز انجمن‌های بسیاری داریم که رسمیت یافته‌اند. مدیریت این انجمن‌ها در این چندین سال برعهده وزارت ارشاد بوده و حالا چطور می‌خواهند انجمن‌های فرهنگی را کنار بگذارند و انجمن‌های صنفی را جایگزین کنند. از نگاه من انجمنی باید انتخاب شود که رسمیتش را از وزارت ارشاد گرفته است و اعتراض ما به خانه سینما نیز بر سر همین مسئله است.»

۵۷۲۴۳

 

inves بدون نظر ۱۰ خرداد ۱۳۹۶