تبلیغات
تبلیغات تبلیغات

پایان سراشیبی در اقتصاد ایران

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، نرخ رشد اقتصاد ایران پس از یك دوره افت
طی سال‌های ۱۳۵۶ تا ۱۳۶۷ و تجربه ۶ سال رشد اقتصادی منفی كه نتیجه طبیعی بی‌ثباتی سال‌های
نخست انقلاب اسلامی و دفاع مقدس بود، مجددا از سال ۱۳۶۸ در مسیر رشد بلندمدت قرار گرفت.

براساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، اقتصاد ایران طی سال‌های ۱۳۸۰ تا
۱۳۸۶ بالاترین نرخ رشد را تجربه كرد و از سال ۱۳۸۶ روند نزولی در متغیر رشد اقتصادی
و سایر متغیرهای اقتصاد ایران مانند رشد بخش صنعت و … آغاز شده است.

در پایان سال ۱۳۹۴، تولید ناخالص داخلی سرانه در ایران همچنان به سطح
این متغیر در سال ۱۳۸۶ نرسیده و با ملاحظه رشد اقتصادی ۸٫۹ درصدی برای سال ۱۳۹۵ می‌توان
عنوان كرد كه در پایان سال ۱۳۹۵، تولید ناخالص داخلی سرانه از سطح این مقدار برای سال
۱۳۸۶ بیشتر شده و به سطح سال ۱۳۸۹ رسیده است.

در صورت تداوم روند رشد اقتصادی رخ داده شده در سال ۱۳۹۵ و به‌ویژه رشد
بخش‌های مختلف اقتصادی مانند ساختمان و مسكن در سال ۱۳۹۶، شاید بتوان سال ۱۳۹۵ را سال
پایانی سراشیبی اقتصاد ایران در این مقطع دانست.

علاوه بر مقدار رشد اقتصادی، كیفیت رشد اقتصادی نیز از مواردی است كه
باید مورد توجه قرار گیرد. یكی از شاخص‌هایی كه در بررسی كیفیت رشد اقتصادی مورد استفاده
قرار می‌گیرد، میزان اشتغال ایجاد شده همراه با رشد اقتصادی است. در حالت معمول رشد
اقتصادی باید همراه با ایجاد شغل باشد، اما در برخی موارد به خصوص در كشورهایی كه دارای
منبع طبیعی هستند، رشد بدون اشتغال نیز مشاهده شده كه موجب بی‌كیفیت شدن رشد اقتصادی
می‌شود.

بررسی میزان اشتغال ایجاد شده از سال ۱۳۸۵ به بعد (از زمانی كه داده‌های مربوطه
موجود است) نشان می‌دهد كه رشد اقتصادی طی دوره ۱۳۸۷ تا پایان ۱۳۹۳ را می‌توان رشد
غیراشتغالزا نامید.

۳۵۲۲۵

 

 

inves بدون نظر ۹ خرداد ۱۳۹۶