تبلیغات
تبلیغات تبلیغات

نشست تخصصى نسبت خانواده با سینماى کودکان و نوجوانان برگزار شد ...

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، در نشست تخصصی نسبت خانواده با سینمای
کودکان و نوجوانان پس از طرح مقدمه ابتدایى از سوى محمدرضا مقدسیان بعنوان مجرى و
كارشناس جلسه، دكتر نعمت الله فاضلى در بخش ابتدایى این نشست به صورت بندى نظرى و طرح
دیدگاه درباره جایگاه كودكى در فرهنگ ایرانى و تشریح كودكانه شدن فرهنگ در كلیت ساختار
اجتماعى و آشنایى زدایى از مفهوم پدرسالارى و جایگزین شدن فرزندى به جاى پدرى در جامعه
صحبت كردند.

همچنین این استاد
دانشگاه به تاثیر این مباحث در زمینه تحول ساختارى در جامعه پرداختند و به اهمیت
حفظ و توجه به خانواده و شئون آن در شكل دادن زبان و اقتصاد خانواده توسط فرزند
اشاره كردند و همچنین حول محور تغییر قدرت از طریق فرزند در خانواده نیز به توصیف
و تشریح بحث پرداختند و با اشاره به نگاه ابزارى به كودك در جوامع غربى و تفاوت
نگاه به فرزند در فرهنگ ما در مقابل جامعه غربى، اهمیت دادن به  فرزندان در
خانواده را در فرهنگ ایرانى برجسته خواندند.

فاضلى همچنین در ادامه مبحث تاثیر هنر و بویژه سینما در تحولات ساختارى
در جایگاه كودكان و نوجوانان را مطرح كرد و بازنمایى جایگاه و نقش فرزند و اینكه سینما
چه خواهد كرد پرداخت.

در بخش دیگرى از مراسم محمدعلى طالبى فیلمساز و نویسنده سینما به اهمیت
مباحث طرح شده از سوی فاضلى اشاره كرد و بر تداوم ارتباط هنرمندان و اهالى سینما و
مواجهه با اساتید دانشگاه براى ارتقاء سطح محتوایى آثار تولیدى برای كودكان و
نوجوانان در سینما اشاره كرد.

طالبى ضمن تبیین تجربیات
خود در زمینه فیلم هاى كودكان و نوجوانان در دهه هاى گذشته، به ارتباط آن با مباحث
دانشگاهى و علمى پرداخت و با تاكید بر ضعف مبحث پژوهش علمى در زمینه خانواده ها و
كودكان از طریق مراكز علمى و دانشگاهها در بدنه سینماى كودك و نوجوان، ابراز امیدوارى
كرد كه در عرصه هاى جدید بتوان این ارتباط را با استفاده از آثار موجود در سینما
نزدیك تر كرد.

سیدرضا صائمى هم در این نشست به ایجاد فضاى دوقطبی میان اساتید دانشگاه
و سینماگران اشاره كرد و به بحث بحران فهم كودك پرداخت و شكاف آگاهى میان فرزندان
و والدین در جامعه امروز و به بحث پدیده كودك رسانه اى را یكى از معضلات موجود در
جامعه امروز دانست و به توجه ویژه به این مباحث در زمینه تولید فیلمنامه و آثار سینمایى
تاكید كرد.

این منتقد سینما
تجربه و فهم جدید كودك امروز و بازنمایى آن در سینماى كودكان و نوجوانان معاصر را
از ملزومات ورود به این عرصه دانست و مباحث علمى مطرح شده در مورد خانواده و جایگاه
كودك امروز كه از سوی فاضلى مطرح شد را ارزشمند دانست و ابراز امیدوارى كرد كه فیلمسازان
و فعالان حوزه كودك از این موضوعات در سینما بهره ببرند.

این نشست از سوى سى
امین جشنواره بین المللى فیلم هاى كودكان و نوجوانان و با حضور علاقمندان و دانشجویان
در سالن اجتماعات فرهنگسراى رسانه و شبكه هاى اجتماعى برگزار شد.

۵۷۲۴۴

inves بدون نظر ۹ خرداد ۱۳۹۶