تبلیغات
تبلیغات تبلیغات

سودای قدرت با «جبهه پایداری» چه کرده که این روزها این چنین بی‌محابا تهمت می‌زنند ...

اخیرا
فایل صوتی‌ای از سیدمحمود نبویان منتشر گردیده است که در آنجا با سوگند جلاله و تهییج
مکرر مخاطبان با خطاب‌هایی مانند باغیرت‌ها و غیره بیان می‌کند که «کل
هسته‌ای رو دادن تا روابط بانکی برقرار بشه، اما نشد! دیدن سرشون کلاه رفته رفتن
بهشون گفتن باید حاج قاسم سلیمانی رو کت بسته تحویل ما بدید تا ما fatf رو
برقرار کنیم!  وزیر ما هم امضا داده که حاج قاسم رو کت بسته تحویل بده! آی
مردم این درد رو ما کجا ببریم؟!»