تبلیغات
تبلیغات تبلیغات

ریشه‌ نابرابری‌ها در اقتصاد ایران/ضریب جینی بهبود می‌یابد؟ ...

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، ضريب جيني متغيري است كه وضعيت نابرابري
درآمدي را نشان مي‌دهد و هر چه بالاتر باشد، وضعيت نابرابري بدتر است.

به گزارش خبرآنلاین، ميانگين اين متغير براي دولت‌هاي يازدهم، نهم، ششم و پنجم تقريبا شبيه
به هم بوده است. كمترين
دوره براي نابرابري برحسب ضريب جيني در دولت دهم بوده و بالاترين آن براي دولت هشتم است.

كاهش ضريب جيني در دولت دهم از سال ۱۳۸۶ رخ داده و به جز يك مورد افزايش در سال ۱۳۸۸، تا سال ۱۳۹۰ روند كاهشي داشته
است. كاهش شديد ضريب جيني طي سال‌هاي ۱۳۸۹ و ۱۳۹۰ تا حدود زيادي متاثر از اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها
و توزيع يكسان يارانه نقدي به خانوارهاي ايراني
بوده است.

از آن جهت كه يارانه پرداختي به همه گروه‌هاي درآمدي يكسان بوده، اين
يارانه وضعيت دهك‌هاي
پايين درآمدي را نسبت به دهك‌هاي بالاتر بيشتر بهبود داده، زيرا سهم بالايي از درآمدها را آنها داشته و در نتيجه هزينه‌هاي
اين دهك به يك‌باره افزايش قابل ملاحظه داشته است.با افزايش تورم، آثار
اين بهبود در وضعيت توزيع درآمد به مرور زمان از بين رفته است.


کارشناسان پیش بینی می کنند که با ادامه دار شدن کاهش نرخ تورم،ضریب جینی رو کاهش گذاشته و شکاف درآمدها کاهش خواهد یافت.

گزارش‌ها حاکی از آن است که در سال ۱۳۹۲ نرخ تورم به حدود ۴۰ درصد
افزایش یافته بود.

۳۵۲۲۵

inves بدون نظر ۹ خرداد ۱۳۹۶