تبلیغات
تبلیغات تبلیغات

روزنامه اعتماد:حتی اگر شورای نگهبان در باره انتخابات نظر قطعی بدهد،خبال شکست خور ...

 اگر آن سياست‌ها در تخريب
دولت نتيجه‌اي داد، بايد انتظار داشته باشند كه ادامه آن سياست‌ها نيز در
ادامه اعلان نتايج راي‌گيري نيز منتج به نتيجه خواهد شد.

مشكل اين است كه
اصولگرايان وارد بازي صفر و يك شدند و خودشان هم اين بازي را راه انداختند.
وقتي مقام معظم رهبري براي اجتناب از دوقطبي شدن توصيه به عدم حضور
احمدي‌نژاد كردند، معناي روشن اين سياست آن بود كه ساير نامزدها نيز بايد
از دوقطبي كردن انتخابات پرهيز كنند.

دوقطبي يعني چه؟ يعني شكست و پيروزي
را در دو نقطه مقابل هم و به صورت صفر و يك يا بازي با جمع جبري صفر تعريف
كنيم. در حالي كه اگر انتخابات دوقطبي نباشد، نه شكست آنقدر دردناك است كه
اعصاب شكست خورده را به هم بريزد، و نه پيروزي آنقدر تعيين‌كننده است كه
جناح پيروز در پوست خود نگنجد. نه پيروز به عرش مي‌رود و نه شكست‌خورده به
فرش. به اصطلاح مسابقات بوكس مي‌توان گفت كه شكست‌خورده «ناك‌اوت» نمي‌شود،
حداكثر اين است كه «ناك‌دان» مي‌شود كه مي‌تواند دوباره روي پاي خود
بايستد و به رقابت ادامه دهد.

ولي وقتي كه اصولگرايان به ميدان آمدند با يك
تحليل نادرست كه متاثر از روانشناسي عمومي جناح تندروي آنان بود، وارد
تبليغات شدند و گمان كردند كه اگر تمام كوشش خود را معطوف به ضديت با دولت
كنند، جامعه را دوقطبي مي‌نمايند و در اين راه پيروز خواهند شد. اين تحليل
به كلي نادرست بود و نادرستي آن در پايان روز جمعه ٢٩ ارديبهشت برملا شد و
انتظار مي‌رفت كه اصولگرايان از آن درس بگيرند و فوري تغيير خط‌مشي دهند.
ولي با وارد كردن اصطلاح راي حلال! و حتما در برابرش راي حرام و بيان
اظهارات نادرست درباره انتخابات كه حتي متوجه دو مفهوم تخلف و تقلب نبودند،
نشان دادند كه در فضاي دو قطبي كردن جامعه هستند.

تخلف در صورت بروز
تاثيري بر نتيجه انتخابات ندارد مگر آنكه كل يك حوزه يا منطقه يا انتخابات
كشور باطل شود، در حالي كه تقلب فرق مي‌كند و امكان جابه‌جايي آرا را دارد.
آنان از تخلفات گسترده حرف مي‌زدند و در عين حال مي‌خواهند كه سه ميليون
راي از يكي كم و به ديگري اضافه شود! ولي حتي يك بار هم درباره آن چند
ميليوني كه نتوانستند راي دهند يك كلمه هم سخن نگفته و هيچ نقدي را عليه
تفسير شاذ از زمان راي‌گيري مردم ارايه نكردند. ولي مساله مهم اين است كه
چند نفر معترض معدود كه در اين مورد از سوي دوستان‌شان هم حمايت نمي‌شوند،
تاكنون حتي چند مورد از اين تخلفات مثلا گسترده را ذكر نكرده‌اند تا مردم
بدانند كه منظورشان چيست؟

اگر در گذشته ادعاهايي عليه انتخابات انجام مي‌شد
فارغ از اينكه ادعاها درست يا نادرست بود، مستند به ارايه دلايل و قرايني
بود كه قابل عرضه بود.