تبلیغات
تبلیغات تبلیغات

بهترین بهره‌بردار منابع نفتی کدام دولت بود؟/دولت یازدهم،رکوردشکن رشداقتصادی ...

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، اقتصاد ایران طی نیم‌قرن اخیر، چه در بخش
درآمدهای ارزی و چه منابع بودجه عمومی دولت، وابستگی بالایی به درآمدهای ناشی از صادرات نفت پیدا كرده است.

گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد که میزان دلاری صادرات نفت و گاز
به نحو قابل توجهی در دولت‌های نهم
و دهم بیش از دولت‌های قبل و بعد از آن است.

از سوی دیگر، همواره نرخ رشد اقتصادی ایران متاثر از درآمد نفت و گاز بوده است. به عبارت دیگر، در زمان‌های افزایش
درآمدهای نفت و گاز، رشد هم افزایش یافته است. با این حال، نسبت این دو متغیر در دولت‌های مختلف متفاوت بوده است؛
به نحوی كه در دولت پنجم میزان صادرات
نفت و گاز برای ایجاد هر درصد رشد اقتصادی ۴٫۱۸ میلیارد دلار و در دولت دهم ۶۷٫۱۷ میلیارد دلار بوده است. در دولت یازدهم
این میزان ۱۳٫۹۹ میلیارد دلار بوده است.

داده‌های رشد اقتصادی از مركز آمار استفاده شده و نرخ رشد اقتصادی برای سال ۱۳۹۵ براساس برآورد مركز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی
است. در بین دولت‌های
پنجم تا یازدهم بهترین عملكرد به لحاظ بهره‌برداری
از منابع نفتی در جهت رشد اقتصادی را به‌ترتیب دولت‌های پنجم، هشتم و هفتم داشته‌اند. هر چند رشد اقتصادی بالای سال ۱۳۶۸ كه ناشی
از رشد منفی قابل توجه در سال ۱۳۶۷ بوده، عامل اصلی بهبود عملكرد دولت پنجم محسوب می‌شود.

براساس جدول فوق، كمترین بازده منابع ناشی از صادرات نفت و گاز در دولت
دهم صورت گرفته است. رشد منفی
شدید اقتصادی در سال ۱۳۹۲ موجب افزایش این مقدار در سال ۱۳۹۳ و رشد بالای اقتصادی سال ۱۳۶۸ نیز موجب كاهش برای دولت
پنجم شده است.

 

۳۵۲۲۵

 

inves بدون نظر ۹ خرداد ۱۳۹۶