تبلیغات
تبلیغات تبلیغات

لاریجانی در مراسم افطار با ایتام: گرایش اصلی انقلاب عدالت‌خواهی و رفع محرومیت‌ها ...

علی لاریجانی در مراسم افطاری با جمعی از ایتام
خطاب به حاضران در جلسه، گفت: یکی از بهترین جلسات ما، دیدار با شما است و صمیمیت در
این نشست ها است که انسان را به خود جذب می کند.

او با بیان اینکه گرایش عدالت خواهانه از مواردی
است که در کشور مورد توجه است، اظهار داشت: گرایش اصلی این انقلاب شکوهمند عدالت‌خواهی
و رفع محرومیت‌هاست و یکی از اهداف تشکیل کمیته امداد با فرمان حضرت امام (ره) آن بود
که افرادی که به نحوی دچار محرومیت هستند، تحت پوشش این نهاد قرار گیرند.

لاریجانی ادامه داد: در مورد تشکیل سازمان بهزیستی
نیز این مهم صدق می کند که افراد محروم را تحت پوشش قرار دهد که در این زمینه قانون
هم تدوین شده است لذا دو نهاد مهم در کشور به وجود آمد تا برخی افراد را تحت حمایت
خود قرار دهد.

رئیس قوه مقننه با تاکید بر اینکه باید برای تحصیل،
آینده و شغل افراد تحت پوشش کمیته امداد فکر و برنامه‌ریزی شود، تصریح کرد: در قانون
برنامه ششم توسعه این نگاه وجود داشت تا به طبقات نیازمند کمک شود زیرا شما جوانان
خلاقی هستید که استعدادهای خوبی نیز در شما نهفته است و باید برای شما فضایی ایجاد
شود تا ابتکارات در درون شما شکل گیرد و صاحب شغل شوید.

او افزود: مطمئن باشید همه بخش‌های مختلف در کشور
به فکر شما هستند زیرا باور دارند که شما سرمایه کشور هستید و ما نیز به داشتن چنین
فرزندانی افتخار می‌کنیم؛ مقام معظم رهبری نیز بارها بر موضوع حمایت از محرومان تاکید
کرده‌اند.

لاریجانی یادآور شد: شما نیز از این فرصت استفاده
کنید و به تحصیل بپردازید زیرا علم را نمی‌توان از کسی گرفت و با این علم سرمایه درون
خود را پرورش دهید؛ همچنین به رشته‌های فنی و حرفه ای بیشتر توجه کنید تا صاحب فن شوید.

او اضافه کرد: اگر صاحب فن شوید بازار نیز به شما
نیاز پیدا خواهد کرد و می‌توانید مستقل باشید این درحالی است که امروزه در برخی رشته‌ها
دچار انباشت هستیم لذا شغل‌گیری برای این رشته ها نیز سخت است.

رئیس مجلس شورای اسلامی افزود: ما برای در اختیار
گرفتن امکانات و تسهیلات برای شما مصمم هستیم و طی این سال‌ها کمیته امداد و بهزیستی
را تشویق کردیم تا این امکانات را در اختیار شما قرار دهد تا صاحب شغل شوید؛ حال امیدواریم
بتوانید در این مسیر حرکت کرده و به زندگی سعادتمند نزدیک شوید.

۲۷۲۷