تبلیغات
تبلیغات تبلیغات

قیمت مسکن در ۴سال گذشته جقدر نوسان داشته؟

 روند رشد منفی قیمت مسکن تا زمستان
سال گذشته ادامه پیدا کرد، اما در دی ماه ۹۵،‌ رشد نزدیک به ۱۰ درصدی
متوسط قیمت مسکن (رشد نقطه‌ای)،‌ باعث سبقت جزئی یک واحد درصدی منحنی تورم
مسکن از تورم عمومی بعد از ۳۹ ماه رشد منفی قیمت واقعی،‌ شد. اما اتفاق دی
ماه پارسال، ماندگار نشد، به‌طوری که در حال حاضر، با تغییر هر دو مسیر
تورم مسکن و تورم عمومی طی چهار ماه اخیر،‌ نرخ رشد قیمت واقعی مسکن در
تهران،‌ مجددا شیب منفی به خود گرفته است. ماه گذشته ارزش واقعی آپارتمان
در تهران –میزان رشد قیمت اسمی در مقایسه با نرخ تورم- حدود ۷ درصد نسبت به
اردیبهشت سال ۹۵ کاهش پیدا کرد. علت تغییر محسوس در شیب رشد قیمت واقعی
ملک طی سه ماه اخیر را می‌توان در سه پارامتر عنوان کرد. اولین پارامتر،‌
به تغییر صعودی نرخ تورم نقطه به نقطه در فاصله بهمن سال گذشته تاکنون،
نسبت به ماه‌های قبل از آن،‌ مربوط است.

نرخ تورم نقطه به نقطه از حدود ۹درصد در
نیمه زمستان امسال، به ۶/ ۱۲ درصد در فروردین امسال رسید و ماه گذشته نیز
۸/ ۱۱ درصد شد. این افزایش، در کنار پارامتر «شتاب کاهنده نرخ رشد نقطه‌ای
قیمت مسکن طی همین فاصله زمانی»، در افزایش رشد منفی قیمت واقعی مسکن،‌
اثرگذار بوده است. در این میان‌ عدم افزایش شدید حجم معاملات خرید مسکن که
باعث جلوگیری از رشد چشمگیر قیمت مسکن شده، به‌عنوان پارامتر سوم،‌ مطرح
است. منشاء این پارامتر،‌ نبود تقاضای سفته‌بازی در بازار ملک تحت تاثیر
جذابیت بازار رقیب (سپرده‌گذاری در بانک‌ها)،‌ بوده است. از ابتدای امسال
تاکنون،‌ نرخ بازدهی خرید ملک در تهران،‌ تقریبا صفر بوده است. این در حالی
است که سپرده‌گذاران بانکی طی این دو ماه، در بانک‌هایی که ۲۲ درصد سود
پرداخت می‌کنند، حدود ۶/ ۳ درصد بازدهی سپرده‌گذاری کسب کرده‌اند.

 

۳۰۲

inves بدون نظر ۸ خرداد ۱۳۹۶